Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Solid Team s.r.o.

A P C B PARTE Ing. Karel Lokajíček Solid Team s.r.o. (2017)

A P C B Sborník přednášek 44. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2012)

NH Hotels Olomouc Congress březen 2012 Vzájemné souvislosti mezi revizemi a zkouškami vyhrazených technických zařízení Ing. Bohdan Kubiczek, Ostrava České technické normy vydané a připravované na vydání v roce 2012 Nové požadavky právního předpisu - přenesení daňové povinnosti Jiří Hemerka dipl.tech., Solid Elektro Team Olomouc, člen TNK 22 Elektroinstalace a ochrana před iniciaci požáru – porovnání požadavků na návrh a provedení elektroinstalace vyplývající z ČSN 33 2000-4-482 a nové ČSN 33 2000-4-42 ed.2, dopad do bytové výstavby ...

A P C B Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení Solid Team s.r.o. (2011)

Když na internet zadáte odkaz vysokonapěťové zkušebnictví, nabídne se vám internet mimomnožství konkrétních zkušeben odkazy na různé informace, ve kterých se objeví slova jako regulační aměřící technika, zkušebnictví, normalizace a technické normy, metrologie, laboratoře či různévysokonapěťové prvky. I z těchto odkazů je zřejmé, že vysokonapěťové zkušebnictví je poměrně úzký,technicky velmi specifikovaný a náročný obor. Zkušebnictví úzce souvisí se stanovením hodnot(veličin), které je nutno dodržet ...

A P C B Elektrocentrály – zdrojová soustrojí Solid Team s.r.o. (2011)

Základní normy – Střídavá zdrojová soustrojípoháněná pístovými spalovacími motoryČSN ISO 8528-1 – Použití, jmenovité údaje a vlastnostiČSN ISO 8528-2 - MotoryČSN ISO 8528-3 – Střídavé generátory pro zdrojová soustrojíČSN ISO 8528-4 – Řídící a spínací přístrojeČSN ISO 8528-5 – Zdrojová soustrojíČSN ISO 8528-6 – Metody zkoušeníČSN ISO 8528-8 – Požadavky a zkoušky pro zdrojovásoustrojí malého výkonu ...

A P C B Sborník přednášek 43. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2011)

NH Hotels Olomouc Congress listopad 2011. Povinnosti OSVČ ve vztahu k bezpečnosti práce a technickým zařízením Ing. Ondřej Varta – SÚIP Opava Informace z legislativy Dotazy a odpovědi Problémová ustanovení předpisů a norem (II) - stanoviska Ing. František Grossmann – SET Ostrava České technické normy vydané a připravované na vydání v roce 2011-2012 Poznatky potřebné pro činnost revizního technika (první část) Jiří Hemerka dipl.tech., SET Olomouc, člen TNK 22 Výběr a stavba elektrických vedení ...

A P C B Sborník přednášek 42. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2011)

Kongresový sál SIDIA Olomoucbřezen 2011 Kontrolní činnost v oblasti EZ, pracovní úrazovost, nová legislativa Ing. Ondřej Varta – SÚIP OpavaInformativní servis z legislativy Vyhodnocování nedostatků ohrožujících bezpečnost metodami vyhledávání rizik Dotazy a odpovědi Ing. František Grossmann – SET Ostrava České technické normy vydané a připravované na vydání v roce 2011 Prozatímní elektrická zařízení …

A P C B Sborník přednášek 41. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2010)

Problematická ustanovení nové vyhlášky pro vyhrazená elektrická zařízení Pomůcka pro revizní techniky - vyhodnocení nedostatků ohrožujících bezpečnost uznávanými metodami Dotazy a odpovědi Ing. František Grossmann, SET Ostrava Přehled nových technických norem Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách Jiří Hemerka dt, Solid Elektro Team Olomouc ČSN 33 2000-5-51 cd.3 Nová ČSN 33 2000-5-551 cd.2 Novelizace ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 ÚNMZ Praha K novým normám ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Zl:2010, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-56 ed.2 ...

A P C B Sborník přednášek 39. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2009)

Požadavky právních předpisů a nových ČSN, kladené na dodavatele elektroinstalací a spotřebičů, u kterých se předpokládá použití laiky JiříHemerka dt, Solid Elektro Team Olomouc III. Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2009 Ing. Vincent Csirik, UNMZ Praha IV. Údržba, kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí - připravovaná norma Ing. Michal Kříž, IN-EL spol. s r.o. Praha V. Ochrana před bleskem pro stavby a elektrická zařízení z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč, znalec v oboru elektrotechnika VI. Kriteria pro výběr jistících a ochranných přístrojů nn ...

A P C B Sborník přednášek 38. konference elektrotechniků Solid Team s.r.o. (2009)

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2009. Krátce z historie Poskytování norem Zásady ohrožující bezpečnost osob a věcí Ing. František Grossmann, Ostrava II. Osoba odpovědná za elektrické zařízení Jiří Hemerka d t , Solid Elektro Team Olomouc ITT Nově připravovaná norm a ČSN 33 2000-1 ed. 2 Ing. Karel Dvořáček, ČKAIT Praha IV. Přehled požadavků ČSN na el. instalace z hlediska nebezpečí požáru ...

A P C B Trakční vedení jako zdroj úrazů elektrickým proudem Solid Team s.r.o. (2009)

Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti – stále a znovu opakované téma, bohužel stále téma aktuální. Člověk ve své podstatě je snad nepoučitelný, protože úrazy to úrazy sobě velmi podobné se stále vyskytují. V drtivé většině jsou však způsobené nezodpovědností, leností či nedůsledností. Z dávné i nedávné doby jsou známy případy podceňování rizik vyplývajících z činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ...