Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B BOZP a PO studenti 1. ročníku Bc České vysoké učení technické Praha (2013)

Podmínky zápočtu FIT-BOZP1.Absolvování přednášky z BOZP a PO(teď)2.Korektní zápis do prezenční listiny BOZP a POa.datum narozeníb.Podpis

A P C B Přehled procesní měřicí techniky Camille Bauer Neurčeno (2013)

Bezpečnost a galvanickéodděleníOchrana proti výbuchuformou jiskrovébezpečnostiJiskrová bezpečnost přiměření teplotyPřehled regulátorů aregulačních systémůPřehled pasivníchpřevodníků signáluPřehled aktivníchpřevodníků signáluPřehledmultifunkčníchpřevodníků signálu Hlavicové převodníkyPřevodníky teplotyOdpojovačestejnosměrnéhosignálu Převodníky teplotyIzolační zesilovačeVysokonapěťovýizolačnízesilovačHlásiče mezníchhodnotNapájecí zdroje Převodníky teplotyIzolační zesilovačeMultifunkčnípřevodníky ObrazovkovézapisovačeRegulátory /regulační systémy ...

A P C B Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET SEI Státní energetická inspekce (2013)

Zákon č. 165/2012 Sb. vyhl.č. 453/20120Sb. Metodické pokyny pro určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) podle vyhl č. 453/2012 Sb. Parní teplárna s protitlakou turbínou. Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Určení množství elektřiny vázané na dodávku užitečného tepla. Parní teplárna s protitlakou turbínou a externím zdrojem energie. Způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

A P C B Průkaz energetické náročnosti SEI Státní energetická inspekce (2013)

Zákon č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jehož novela vstupuje v platnost 1.1.2013, definuje pojem průkaz energetické náročnosti. Průkazem energetické náročnosti (dále průkaz) se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace oenergetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy (např.bytu). Průkaz zařadí danou nemovitost do tzv. třídy energetické náročnosti od A (mi ...

A P C B A-Z Elektro číslo 2013-6 GIVERSDON s.r.o., (2013)

A P C B ODBORNÝ SEMINÁŘ Cechu plzeňského regionu 2013/11/2 - Neznámý vydavatel (2013)

Odborné přednášky z okruhu platných standardů a legislativy, potřebných pro přípravu k přezkoušení a zkouškám podle požadavků vyhlášky č. 50/1978Sb.Lektoři : odborní pracovníci cechu Přístup na tento seminář je jak pro členy cechu, (kteří plní svoje základní povinnosti) a jejich zaměstnance, tak i ostatní zájemce z oboru, kteří budou chtít provést přezkoušení nebo zkoušky na základě ustanovení vyhlášky č. 50/78Sb. Při semináři bude zajištěna prezentace firmy SALTEK s.r.o. při které bude představen výrobní program a některé novinky z oblasti přepěťových ochran.

A P C B Téměř polovina výtahů v ČR je nebezpečných - Neznámý vydavatel (2013)

Českou republiku trápí desetitisíce zastaralých výtahů. Přestože je lidé využívají, představují jisté bezpečnostní riziko. Kde je však nejčastější problém? Zanedbaná modernizace a rovněž zastaralá legislativa, vyplývá z údajů a zkušeností Unie výtahového průmyslu (UVP). Dle statistik UVP je v České republice v provozu přibližně 133 200 výtahů. Z nich je 95 000 určeno na přepravu osob či osob a nákladu. Jenže téměř polovina z nich, tedy 40 000, vykazuje provozní rizika vysoké úrovně vyvolávající nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků.

A P C B GA Energo technik dokončila stavbu rozvodny pro rakouské větrné farmy - Neznámý vydavatel (2013)

Česká společnost GA Energo technik dokončila v průběhu léta výstavbu venkovní rozvodny 110/30 kV sloužící k vyvedení elektrického výkonu z větrných farem v okolí obce Andau v rakouském Burgenlandsku. Specifický projekt, jehož realizace trvala více než rok, je součástí plánu na docílení plného energetického pokrytí regionu z obnovitelných zdrojů.

A P C B Třífázová elektrocentrála Kipor KDE 6500T3 - Neznámý vydavatel (2013)

Kapotovaný odhlučněný třífázový agregát s robustním dieselmotorem. AVR regulace, kvalitní výstup bez fluktuací. Velmi příznivá spotřeba. Spolehlivé startování elektrickým startérem z vlastního akumulátoru. Velmi dobré odhlučnění. Ochrana: proti přetížení, proti nedostatku oleje, dvoupólový jistič, tepelné pojistky, voltmetr. Použití agregátu: Díky tlak. mazání vhodný pro vysoká zatížení. Plně kapotovaný, dobře odhlučněný. Vhodný pro vestavby. Skvělá spotřeba, výdrž. El. startér umožňuje dálkové ovládání i automat. start - použití jako záložní zdroj.

A P C B Aktivní hromosvody a Vyjádření Technické inspekce České republiky k problematice hromosvodů - Neznámý vydavatel (2013)

Ve 2. čísle tohoto časopisu jeho redakce, pod nadpisem: Hromosvody versus platnost norem",přetiskla doslovné znění OZNÁMENÍ Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, dále jen "OZNÁMENÍ ÚNMZ", č. 01/13 z 8. 11. 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách. Nehledě k tomu, že platnost norem je dána dnem jejich vydání, nevystihuje uvedený nadpis, stejně takjako úvodní text OZNÁMENÍ ÚNMZ, meritum věci o kterou jde. Nad Slunce je jasné, aniž to kterákoliv strana pojmenovává, že jde o ESE hromosvody neboli o aktivní hromosvody...