Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Program odborných konferencí a seminářů na MSV 2014 Neurčeno (2014)

Program odborných konferencí a seminářů na MSV 2014.

A P C B V Česku se denně zraní v práci přes sto lidí Neurčeno (2014)

Více než sto lidí denně se zraní v České republice během výkonu svého zaměstnání, což znamená zhruba čtyři pracovní úrazy za hodinu. Největší počet úrazů je ve středních Čechách, na jižní a severní Moravě. Vyplývá to ze statistik Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) za první pololetí letošního roku. V tomto období se v Česku stalo 19 781 pracovních úrazů, 40 z nich bylo smrtelných. Nejvíce nehod se stává ve výrobních a zpracovatelských firmách. Skoro k třem tisícům pracovních úrazů pak podle zaměstnavatelů došlo během chůze jejich zaměstnanců.

A P C B V Národním superpočítačovém centru IT4Innovations začne výstavba datového sálu Neurčeno (2014)

První zářijový den bude v budově Národního superpočítačového centra IT4Innovations oficiálně spuštěna tzv. Stavba II, pro jejíž realizaci byla vybrána společnost PRONIX. Stavba představuje kompletní vybudování non-IT technologií pro datový sál, ve kterém bude umístěn superpočítač.

A P C B Výstavbě polského Amazonu pomáhá náhradní přenosová trasa GA Neurčeno (2014)

Plzeňská společnost GA Energo technik realizovala výstavbu náhradní přenosové trasy (NPT) pro polskou společnost Panattoni Europe v Bielanach Wroclawskich. Důvodem výstavby byla přeložka současného vedení 220 kV zasahujícího na pozemek pro stavbu logistického centra Amazon u Wroclawi.

A P C B Doporučené výšky osazení přístrojů Neurčeno (2014)

Do vyhledávacího políčka zadám text který se bude vyskytovat v popisu DWG. Vyhledám. Popřípadě zapnu filtr "DWG výkresy". Mezi výsledky si vyberu podle obrázků. A tradičně pod obrázkem přibude tlačítkou stáhnout DWG ...

A P C B Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů na ČVUT získala akreditaci České vysoké učení technické Praha (2014)

České vysoké učení technické v Praze má další unikátní akreditované pracoviště. Jedná se o fotovoltaickou (PV) laboratoř na katedře elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické ČVUT. Vedle podobně zaměřených laboratoří, které jsou v Rožnově pod Radhoštěm a Brně, je tato jedinou, která nabízí akreditované zkoušky tenkovrstvých PV modulů.

A P C B XXI. VALNÁ HROMADA elektrotechnického cechu plzeňského regionu - Neznámý vydavatel (2014)

S následujícím navrženým programem: zahájení, přivítání hostů, schválení navrženého programu jednání, volba návrhové komise, doba vyhrazená pro krátké projevy pozvaných hostů; zpráva o činnosti cechu, zpráva o hospodaření cechu, zpráva o výsledku činnosti revizní komise; návrh členských poplatků; přestávka – občerstvení; diskuse k předneseným zprávám; všeobecná diskuse zpráva návrhové komise, usnesení XXI. Valné hromady, závěr.

A P C B PNE 33 3430-1 (4. ed.) Parametry kvality elektrické energie - Část 1: Harmonické a meziharmonické Energetiky (2014)

Tato norma stanoví mezní hodnoty, výpočty a způsoby měření harmonických a meziharmonických. Tato norma platí pro připojování a provozování elektrických zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu 50Hz.Tato norma neplatí pro spotřebiče pro domácnost, pro které platí norma ČSN EN 61000-3-2. Tato norma neplatí pro řídicí signály hromadného dálkového ovládání, jejichž hodnoty jsou předepsányv PNE 38 2530.

A P C B Výrobní procesy v kabelovém průmyslu Západočeská univerzita v Plzni (2013)

Práce se zabývá problematikou jednotlivých výrobních procesů kabelů, které jsou v současnosti uplatňovány a jejich hodnocením. Práce je rozdělena do tří částí, ve kterých jsou jednotlivé procesy přiblíženy. První část je zaměřená na označování kabelů, historicky z pohledu národního označování až po současný stav dle harmonizované normy ČSN 34 7409 (HD 361.S3). Druhá část je zaměřena na výrobní operace duší kabelů, je zde popsána výroba elektrovodných jader, druhy a jejich použití. Přibližuji zde princip lanování a způsob ochrany žil v případě požáru a následný proces izolace. Poslední část práce je orientována na výrobu plášťů kabelů, pojednává o způsobech ochrany kabelu stíněním a popisuje ochranné pancíře. Také rozvíjí problematiku extruze, která navazuje na proces izolování.

A P C B BOZP a PO studenti 1. ročníku Bc České vysoké učení technické Praha (2013)

Podmínky zápočtu FIT-BOZP1.Absolvování přednášky z BOZP a PO(teď)2.Korektní zápis do prezenční listiny BOZP a POa.datum narozeníb.Podpis