Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B AUTOMATIC TEST SYSTEM SERIES ATS 400 Neurčeno (2021)

A P C B Stavebniny DEK a ČVUT vyvíjí robotického stavaře Neurčeno (2021)

Unikátní technologie dokáže konstruovat stěny přímo v místě staveb

A P C B Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2021 Sb. Česká republika (2021)

Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Datum publikace: 6.7.2021

A P C B Katalog kleští KNIPEX Neurčeno (2020)

A P C B Teaflex - food industry conduit Neurčeno (2020)

A P C B Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (ESE) určený podľa NF C 17-102 skutočne taký rozsiahly? Neurčeno (2020)

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (RSM) založenej na elektro-geometrickom modeli (EGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (ESE) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času

A P C B METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4 Neurčeno (2019)

A P C B Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR? - Neznámý vydavatel (2019)