Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY 2019-4 Neurčeno (2019)

A P C B Jeden „drát“ by stačil pro celou ČR? - Neznámý vydavatel (2019)

A P C B Vyhláška 436/2017 o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče Česká republika (2017)

436. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče)

A P C B Novela stavebního zákona – jsme připraveni na praxi? Neurčeno (2017)

Praha, 25. 5. 2017 – Projednávaná novela stavebního zákona je opředená kontroverzí už od samotného návrhu. Zastánci zákona se těší na zjednodušení procesů povolování staveb a jejich realizace. Skeptici však tvrdí, že se zjednodušení promítne spíše jen do oblasti malých občanských staveb a velké projekty budou nadále silně byrokraticky zatížené. Přitom právě velké projekční a stavební firmy nejvíce trpí neúměrně dlouhou dobou přípravy staveb. Měli bychom se tedy zajímat o to, jaké změny je realistické očekávat a na co je třeba se připravit.

A P C B Vadaska? Vadas? Z Pardubic? Neurčeno (2017)

Elektrotechnický závod VADAS PARDUBICE. Ačkoliv byl čas vyměřený firmě VADAS velmi krátký, nebyla v jeho průběhu o dramatické události nouze. Necelých 30 let - od roku 1919 do roku 1948, navíc s přestávkou v letech 1942 až 1945, kdy závod zabrali nacisté a majitele zavřeli ....