Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Stručná methodika počtů Neurčeno (1908)

Školní knihy, v některém c. k. školním knihoskladě vydané, nesmějí se prodávatí dráže nežli za cenu na titulním jich listě udanou. Stručný přehled vývoje počtův a methodiky početní. Počty až do 16. století. Nauka početní (arithmetika) jest tak stará jako lidstvo samo. Když naučil se člověk mysliti a množství předmětů jej obklopujících rozeznávati, počítal. Toto počítání záleželo v tom, že označila se každá věc určitého množství věcí stejnorodých číslovkou, při čemž se často k jednotlivým číslovkám přidružily zvláštní citaci předměty (prsty, kaménky a p.), by se jimi pamět podporovala ...

A P C B O bouřích Jindřich Slovák v Kroměříži (1898)

A P C B Démantová garnitura Nakladatelství Jana Otty v Praze (1878)

Sebrané spisy

A P C B OSVĚTA - Rozhledy na poli technickém 2.) Ladislav Hajniš Vácslav Vlček tiskem Josefa Koláře (1877)

Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice

A P C B OSVĚTA - Rozhledy na poli technickém 1.) Ladislav Hajniš Vácslav Vlček tiskem Josefa Koláře (1877)

Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice

A P C B Typy baterií (definice) - Neznámý vydavatel

?