Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Elektropomůcky Pardubice s.r.o.

A P C B Katalog výrobků: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku Elektropomůcky Pardubice s.r.o. (2014)

Zkoušečky vn, doutnavkové, zkoušečky vn a vvn, s kombinovanou signalizací, plus venkovní typ (do deště). Jednopólové fázovací soupravy vn. Zkratovací soupravy nn, vn, vvn. Zkratové body. Drážní zkratovací soupravy typ TH; UTTV; BS. Vybíjecí zařízení. Vypínací tyče vn. Manipulační tyče vn. Pojistkové kleště vn. Záchranné háky vn. Přehled vodičových svorek. Přehled zemnících svorek. Přehled zemnících a zkratovacích lan. Přehled izolačních tyčí pro zkratovací soupravy.

A P C B Multifunkční izolační tyč Elektropomůcky Pardubice s.r.o. (2014)

Multifunkční izolační tyč je teleskopická tyč pro vysoké napětí nadzemních sítí. Její pětihranný tvar v sobě při použití spojuje ergonomii a vysokou efektivitu. S novou strukturou vláken je její mechanická pevnost o 15% větší, než u jiných typů tyčí. To ji činí více tuhou, a proto se s ní snadněji manipuluje. Skládá se ze 2 až 9 segmentů, tato tyč se přizpůsobuje všem typům použití a může dosahovat velkých výšek, a to až do 12 metrů. S cílem učinit tyč pohodlnější pro používání byla optimalizována její hmotnost, a to dosažením úspory až 13% ve srovnání s jinými tyčemi.