Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem ABB s.r.o, ELSYNN

A P C B ABB SACE Emax Vzduchové jističe ABB s.r.o, ELSYNN (2007)

Vzduchové jističe Emax získaly certifikaci a mají plné oprávnění k tomu, aby se přiřadily k funkční výrobkové kategorii Protect IT. Tyto jističe vytváří kombinaci s asi 700 distribučními rozváděči řad ArTu Ma ArTu K. Umožňují takto sestavení kompletních rozváděčů pomocí prvků majících certifikaci Industrial IT. Jističe Tmax, Isomax a Emax je možno začlenit do konfigurovatelných výrobků ...

A P C B Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty ABB INLINE (EN+CZ) ABB s.r.o, ELSYNN (2006)

... typy XLBM / XUBM 160...1250A / 400...690V. In Line je nová výrobková řada lištových pojistkových odpínačů a pojistkových lišt pro montáž na ploché přípojnice s roztečí 185mm. Jsou určeny pro nožové pojistkové vložky dle DIN 43620, IEC /EN 60269-2-1 a lze s nimi bezpečně spínat a ...

A P C B ABB Retrofity vzduchových jističů nn (EN) ABB s.r.o, ELSYNN (2006)

A P C B Vzduchové jističe SACE Emax 690 V • 800-6300 A • 40-150 kA (380/415 V) ABB s.r.o, ELSYNN (2003)

Jističe SACE Emax představují logický funkční doplněk ke kompaktním jističům SACE Isomax S, a podobně jako tyto jističe jsou určeny pro zabudování do nejrůznějších výrobkových řad dalších nn systémů ABB. Návrh a výroba těchto nových jističů se řídí moderními ergonomickými kritérii a spolu s dalšími řešeními platnými pro výběra používání jističů SACE Isomax S jsou tyto nové výrobky ...

A P C B ABB SACE Isomax S Kompaktní nízkonapěťové jističe ABB s.r.o, ELSYNN (2003)

Velká pozornost se věnuje takéelektronickým spouštím (instalovanýmdo jističů od 160 A) SACE PR211/P, PR212/P a SACE PR212/MP (mezinárodní patent ABB SACE) zvlášť určeným pro splnění potřebných funkcí spouštění a ochrany motoru. Díky těm nejmodernějším funkcím ochran zajišťují spolehlivost a přesnost a jsou odolné vůči elektromagnetickému rušení. Jednou z charakteristických vlastností tohoto typu spouští je schopnost oboustranné komunikace se ...

A P C B ABB Stykače - odpínače budicích vinutí točivých strojů (Odbuzovače) ABB s.r.o, ELSYNN (1999)

... typu AM-CC-NORAM-CC-XDR pro jmenovité proudy 63 A a 200A. Pólová vinutí synchronních strojů nebo budičů jsou za normálních podmínek napájena přes speciální stykače stejnosměrného proudu (odbuzovače) tak, aby v případě poruchy došlo k bezpečnému odpojení od napájecího zdroje a následnému uvolnění energie z magnetického obvodu (odbuzení).