Zřizování a rekonstrukce elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách) a v panelových domech

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Pro: IN-EL, spol. s r. o.
Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 26 z 108

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jedná především o: – přesun nábytku zařízení bytů účelem přípravy pracoviště, – zajištění podlahovin proti poškození, nadměrnému neodstranitelnému znečištění, – demontáž zpětná montáž zárubní dveří při omezené manipulaci vedením případnou demontáž zárubňových spínačů, – zpětný přesun nábytku zařízení bytu, – konečný úklid, – oprava malby, – likvidace demontovaných částí elektrických rozvodů, svítidel případně nahrazova- ných elektrických spotřebičů, . Obdobná pravidla platí pro montážní firmu, tj. Za důležité rovněž považována všeobecná znalost harmonogramu prací, která dává uživatelům bytů pocit spoluúčasti rekonstrukci. Toto základním úkolem inves- tora, ale projektanta při styku uživateli bytů neposlední řadě montážní firmy, která rekonstrukci provádí. Důležité seznámit uživatele bezpečnostními riziky stávajících rozvodů, vyšším komfortem nových rozvodů možností uplatnění individuálních přání rámci možnos- tí (např.24 4. tuzemských podmínkách nutné počítat tím, rekonstrukce bytového domu bude obvykle probíhat domě obývaném, plného provozu domácností uživatelů. 1. Velmi důležitým prvkem pro maximálně plynulý průběh kompletní rekonstrukce bytové- ho domu bez vyklizení pozitivní postoj uživatelů bytů. PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ BYTOVÉM DOMĚ Rekonstrukce elektrických rozvodů bytových domech některá specifika, která musí respektovat investor, projektant montážní firma.).). umístění zásuvek atd. Prováděcí firma musí časového personálního plánu (ale cenově) počítat pomoc- nými pracemi, které nejsou při běžných elektromontážních pracích běžné. dělení prací etapy místnostech, počítat nutností instalace provizorní bytové rozvodnice (po dobu rekonstrukce stálé byto- vé rozvodnice rozvodů jednotlivým místnostem). samostatný obvod pro myčku nádobí apod. Projektant musí být poradcem uživatelů bytů při navrhování elektrického zařízení bytu a rovněž musí být schopen vysvětlit důležitost určitých prvků instalace, které současný uživatel okamžitě nevyužije (např. Projektant musí mít při návrhu elektrických rozvodů rovněž stále mysli, část bytu musí být funkční, jednotlivé místnosti nutné rekonstruovat jako celek, neboť rekonstruk- ce probíhá obývaném bytě