ZPA Bimetalové teploměry

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Katalogové listy a montážní návody. Bimetalový teploměr - průmyslové provedení BI52 BI55 Bimetalový teploměr, provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55 BI73 Plynový tlakový teploměr - provedení pro chemický průmysl s dálkovým vedením ...

Vydal: ZPA Nová Paka, a.s. Autor: ZPA NP

Strana 11 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
.... 600 100 . 7310 100 dole - . 250 2 5 + ... +80 1 1 - . 350 rozsah indikace ° ní le ěl d té oj v (d LIL c5 uc 0 .. 70 1 1 7313 160 zadní straně 1 7340 100 zadní straně 0 .. - ...... 120 . 50 . 200 0 .. - .... +50 - ... 40 ......... + . ...... .... Uvnitř tohoto rozsahu platí dle DIN 190 uváděná mez přesnosti.01) - držák měřicího přístroje jiného materiálu -jiné druhy připevnění Rozměry Připevnění okraji vzadu Držák pro měřicí přístroje ) str. 180 ... 160 140 Zvláštní nabídky 0 ...... 110 2 0 . 300 .... 7311 160 dole - . +50 1 V 7312 100 zadní straně - . -jiné druhy připojení - ochranná trubička podle DIN 772 nebo specifikace zákazníka - mezní čidlo (technický list 08. 450 průzorové sklo akrylového skla 0 .. 700 100 . 220 2 2,5 - kapalinové tlumení 0 ... 7350 160 zadní straně 0 .. 500 ponorný dřík průměr 10, mm 0 .. ..... 100 . 1 0 ... ... 600 ochranný povrch pro dálkové vedení 1) Měřící rozsah omezen dvěmi trojúhelníkovými značkami číselníku.... +60 . 270 druhy ochrany (ne pro přístroje mez 0 . +60 - . +60 . Není možná instalace mezních čidel 0 ... +40 .ZPi NOVÁ RAKA Plynový tlakový teploměr provedení pro chemický průmysl dálkovým vedením BI73 Rozsahy indikace, měřicí rozsahy 1), meze přesnosti (DIN 190, Třída 1) Přehled typů Typ Vývod dálkového vedení Rozsah indikace Hodnota dělení stupnic Měřicí rozsah Mez přesnosti 7308 100 dole °C 7309 160 dole - . 400 .. 500 . 2/3 Tříhranný čelní kroužek )Připevnění okraji vpředu