WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 96 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
06 bočníky třída 0,5 .CZ. proudů podle zadání **) třída 0,5 soklem (do bez soklu (od soklem (od bez pro bočníky soklem vyžádání Jmenovitý proud Jmenovitý úbytek napětí 100 Rozměr 500 (mm) 210 160 120 M20x50 Počet připojovacích šroubů (proud) 000 220 170 120 130 M20x50 000 220 170 154 130 M20x75 3 Kryt Bočníky přání **) standardní provedení **) uveďte jednoznačně požadované údaje Příklad objednávky: bočník 100A/ třída 0,5 Technické změny vyhrazeny stav 03/11 92 Katalogový list 800.Rozměrové náčrtky Provedení C Jmenovitý úbytek napětí 150 Rozměr 500 500 000 000 (mm) 290 290 300 300 240 240 250 250 120 120 154 130 130 M16x60 M20x60 M20x75 M20x75 Počet připojovacích šroubů (proud) Jmenovitý úbytek napětí 300 Rozměr 500 500 000 000 (mm) 449 459 459 449 399 399 409 409 120 120 154 130 130 M16x60 M20x60 M20x75 M20x75 Počet připojovacích šroubů (proud) 000 185 135 206 170 M20x80 2x4 000 000 185 135 310 170 M20x80 2x6 185 135 362 170 M20x80 2x7 Přesnost Izolační sokl 000 310 260 206 170 M20x80 4 Jmenovitý úbytek napětí Rozměr 000 (mm) 165 115 120 M20x50 Počet připojovacích šroubů (proud) 2x2 000 175 125 154 130 M20x75 2x3 Údaje pro objednávku Typ Jmenovitý úbytek napětí Bočník 100 150 300 podle zadání **) viz tabulka jm.100