WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 86 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
.......... Indikace Velikost číslic Barva číslic 4,4 (BWQ/BGQ 48) (BWQ/BGQ 55/72/96) před desetinnou čárkou bílé číslice černém pozadí desetinnou čárkou: červené číslice bílém pozadí ozubeným kolem průběžná indikace Hnací ústrojí Přesnost při jmenovitých podmínkách Válečkový počítací hodinový strojek soustavou ozubených kol poháněný: synchronním motorkem .. (BWQ krokovým motorkem elektronickým, krystalem řízeným hodinovým strojkem ........02 BWQ/BGQ 48/55/72/96 82 .. 140 g BWQ BGQ 92+0,7 DIN 326 -1 DIN IEC 61554 .Použití Počitadla provozních hodin ukazují dobu, kterou bylo vozidlo, stroj nebo zařízení provozu.. jmenovitý kmitočet BWQ čas čas 000... Provozní napětí jako kmitočet sítě (BW . 110 ss, jiné vyžádání vyžádání Q55 stínítko mm, Q72 maska nebo D72 maska dle zadání, úhel 15°.. g BWQ BGQ 68+0,7 .000,0 . (BWQ/BGQ 55/72/96) -10 . 99.999,99 tolerance ±15 ±15 ±15 příkon cca cca cca VA 24, 48, st, 24, . (BGQ . 180 g IP (BWQ/BGQ 48) (BWQ/BGQ 55) (BWQ/BGQ 72/96) připojovací svorky bez ochrany Zvláštní provedení Provozní napětí BWQ BWQ BWQ BGQ jmenovitý kmitočet stavítko nulování Pouzdro čelní clona BWQ/BGQ 48 Měřicí rozsahy měřená veličina rozsah čítání BGQ 48/55/72/96 BWQ 48/55/72/96 provozní napětí BWQ 115 230 BWQ 55/72/96 110 230 BGQ 12…48 BGQ 55/72/96 . 23°C jmenovitý kmitočet podle uvedené tolerance Mechanické údaje Konstrukční provedení pouzdra Materiál pouzdra Průčelí Barva čelního rámečku Provozní poloha Způsob upevnění čtvercové pouzdro pro zabudování panelů možností řadového uspořádání samozhášivý plast plast černá libovolná upínací rámeček (BWQ/BGQ 48) upínací třmen (BWQ/BGQ 55/72/96) šrouby stavěcím obloukem Mezní hodnoty ovlivňujících veličin Rozsah teplot okolí -15 .. obsahují krystalem řízený hodinový strojek jsou napájeny stejnosměrným napětím. Typy BW.. (BWQ 48) -10 ............... používají pro zařízení napájená střídavým napětím nebo Hz, typy BGQ ....CZ.100... 165° kryt svorek +10 -15 cca 1,5 +10 -15 cca 1,5 ±10 cca při 0,07 ► Stupeň krytí BWQ/BGQ Ochrana proti dotyku BWQ/BGQ 72/96 ► viz zvláštní provedení Katalogový list 040. ±0,02 (BGQ .............. g BWQ BGQ 50+1 ...... Třída přesnosti Jmenovité podmínky Teplota okolí Kmitočet (BWQ..999,9 00........000,00 .. ss, .... 999...... (BGQ 48) Předpisy normy DIN 718 DIN 529 DIN 010 Měření, řízení, regulace; čelní rámečky přístrojů; hlavní rozměry Stupně krytí pouzdrem (kód IP) Bezpečnostní požadavky elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky Požadavky elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) pro elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky (BWQ/BGQ 55/72/96:DIN 000-6-4) Rozměry přístrojů pro zabudování velínů Připojovací svorky Rozměry (mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez Tloušťka panelu Hmotnost cca Stupeň krytí BWQ BGQ 48► .....