WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 74 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
230 jm.... 165° rázy Zvýšené mechanické vibrace . ...07 96/144/2 .Údaje pro objednávku Typ Rozměry rámečku 144 Měřicí rozsahy Jmenovité napětí Čelní sklo Přístroj pro měření kmitočtu dvěma vibračními ústrojími 96 144 144 viz tabulka měřicích rozsahů viz tabulka jmenovitých napětí tabulové sklo antireflexní černá (odstín RAL 9005) Barva čelního šedá (odstín RAL 7037) rámečku svislá Provozní poloha podle zadání, úhel 15° .CZ. namáhání klimatická třída -25 . napětí: Technické změny vyhrazeny stav 12/10 70 Katalogový list 031... +55° bez Lodní provedení bez ověření vzoru Stupeň krytí Ochrana proti dotyku bez krycí víko svorek ochranná pouzdra šrouby Připojovací svorky pro plochou zástrčku 6,3 0,8 svislé Uspořádání jazýčků vodorovné jako měřicí rozsah Stupnice bez stupnice přídavný nápis podle zadání přídavné číslování podle zadání barevná značka červená, zelená nebo modrá barevný sektor červený, zelený nebo modrý WEIGEL Firemní znak bez podle zadání 2) 1 ) standardní provedení uveďte prosím jednoznačně požadované údaje pouze 96/2 2 Příklad objednávky: 96/2 měřicí rozsah: ... +40° Klimatická odolnost klimatická třída -10 .100...