WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 65 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
-25 .. 240° (LSL) lineární hrubé jemné 144 146 mm Zvláštní provedení Pouzdro čelní sklo barva čelního rámečku ukazatel značky provozní poloha lodní provedení Ochrana proti dotyku LSL 142 mm antireflexní šedá (odstín RAL 7037) červený, zepředu nastavitelný dle zadání, úhel 15°. „generátor“ přídavné číslování podle zadání barevná značka červená, zelená nebo modrá barevný sektor červený, zelený nebo modrý firemní znak bez nebo podle zadání Rozměrový náčrtek Napětí Kmitočet Doba zahoření Ostatní Ovlivňující veličiny Teplota okolí Provozní poloha Intenzita cizích magnetických polí Účiník kvadranty) LQ/LSL K LQ 144 K Mezní hodnoty ovlivňujících veličin Klimatické vlastnosti Rozsah pracovních teplot Rozsah skladovacích teplot Relativní vlhkost Rázová odolnost Odolnost proti vibracím klimatická třída podle VDE/VDI 3540 list -10 . 1(spotřeba) .. kap (dodávka) Stupnice nekalibrovaná symboly prázdná stupnice počáteční koncovou hodnotou vyznačenou tužkou přídavné nápisy podle zadání, např.. průměr, bez orosení 2,5 ... 90° (LQ) . roč....08 96/144 LSL K ... sin pro 0,6 1,5 jmenovité min podle DIN 051-1 23°C jmenovitá 0,5 ind (dodávka) . 165° bez ověření vzoru ověřením (jen 96/144 ochranné objímky Přesnost při jmenovitých podmínkách Třída přesnosti Jmenovité podmínky Teplota okolí Provozní poloha Vstupní veličina Cejchovací koeficient Účiník 1,5 podle DIN 051-1 23°C jmenovitá koncová hodnota jmenovitého měřicího rozsahu Pjm Pjm/Pzd cos λ/0,6, popř.. Rozměry mm) 144 LSL 144 136 104 104 129 (typy EW/B1, DW/B1, VW/B1, DW/B2) 129 129 129 (typy VW/B3) Předpisy normy DIN 718 Měření, řízení, regulace; čelní rámečky přístrojů; hlavní rozměry DIN 802 Stupnice ukazovatele elektrických měřicích přístrojů; obecné předpisy DIN 257 Jmenovité provozní polohy přístrojů jejich značení DIN 051 Elektrické měřicí přístroje ukazovací stupnicemi jejich příslušenství Část Definice obecné požadavky pro všechny odstavce této normy Část Speciální požadavky přístroje pro měření činného jalového výkonu Část Doporučené zkušební metody DIN 529 Stupně krytí pouzdrem (kód IP) DIN 010 Bezpečnostní požadavky elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky DIN 326 Požadavky elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) pro elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky (IEC 000-4-3 hodnotící kritérium DIN IEC 554 Rozměry přístrojů pro zabudování velínů VDE/VDI 3540, list Spolehlivost měřicích, řídicích regulačních přístrojů (klimatické třídy přístrojů příslušenství) 61 Katalogový list 470.100.CZ... sin λ/0,6 pro 0,3 0,6 cos popř....Indikace Ukazovatel Výchylka ukazovatele Stupnice Dělení stupnice Délka stupnice rovný, zakončený nožem