WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 6 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Ukazují efektivní hodnotu střídavého proudu při vysokém obsahu vyšších harmonických), která prakticky nezávislá průběhu měřené veličiny. napětí (voltmetry pro připojení transformátor napětí) Mechanické údaje Konstrukční provedení pouzdra čtvercové pouzdro pro zabudování ovládacích panelů rozváděčů strojů možností řadového uspořádání samozhášivý polykarbonát, provedení podle normy tabulové sklo černá (odstín RAL 9005) svislá výkyvnými šroubovými svorkami řady vedle sebe bez mezer) mm Materiál pouzdra Čelní sklo Barva čelního rámečku Provozní poloha Způsob upevnění Montáž Tloušťka panelu Přesnost při jmenovitých podmínkách Třída přesnosti Jmenovité podmínky Teplota okolí Provozní poloha Vstupní veličina Kmitočet Průběh signálu Ostatní Ovlivňující veličiny Teplota okolí Provozní poloha Kmitočet Intenzita cizích magnetických polí 1,5 podle DIN 051-1 jmenovitá jmenovitá hodnota měřicího rozsahu ... sinusový, činitel harmonického zkreslení DIN 051-1 jmenovitá . Měřicí rozsahy střídavé napětí pracovní napětí pro připojení měnič pracovní napětí 500 600 100 150 V Uveďte prosím jmenovitý převod transformátoru koncová hodnota měřicího rozsahu 1,2násobek jm..02 72/96 SWT 2 .. 1000 CAT III viz měřicí rozsahy pouzdro svorky bez ochrany svorky ochranou ► ► viz zvláštní provedení Katalogový list 421. 90° přibližně lineární jm. hodnoty (prodloužená stupnice) Polohy přepínače 4vodičové třífázové síti přepínacích poloh L1L3, L2L3, L1L2, L1N,L2N,L3N Měřicí ústrojí Elektromagnetické měřicí ústrojí páskovým jádrem, tlumením silikonovým olejem hrotovým uložením systém pružně uloženými ložiskovými kameny. Kategorie měření Pracovní napětí Stupeň znečištění Stupeň krytí střídavé napětí 2/3 . Teprve při extrémních tvarech měřené veličiny (např. Vestavěným 6pólovým přepínačem lze postupně přepínat indikovat všechna napětí 4vodičové třífázové síti.... 100 4,5 (podle DIN 051-1) 1,2násobek napětí/proudu 2násobek, max. -25 . průměr, bez orosení 2,5 . při zkreslení triakovým regulátorem) kmitočtech vyšších než 100 nelze zaručit chybu měření povolené toleranci.100.. roč.Použití Elektromagnetické přístroje 72/96 SWT (série plastovém pouzdře používají pro měření střídavých napětí běžných třífázových sítích.... hodnoty měř.... Hz Elektrické vlastnosti Měřená veličina Kmitočtový rozsah Vlastní spotřeba voltmetry Mez přetížitelnosti trvale max. rozsahu Dělení stupnice hrubé jemné Délka stupnice SWT SWT Prodloužená stupnice 1,2násobek jm. 100 0,5 mT Připojovací svorky šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem E3 Rozměry mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez panelu Hmotnost cca EQ SWT 68+0,7 0,19 kg EQ SWT +0,8 0,23 kg Mezní hodnoty ovlivňujících veličin Klimatické vlastnosti Rozsah pracovních teplot Rozsah skladovacích teplot Relativní vlhkost vzduchu Rázová odolnost Vibrační odolnost klimatická třída podle VDE/VDI 3540 list -10 .CZ. Indikace Ukazovatel Výchylka ukazovatele Stupnice rovný, zakončený nožem