WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 56 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
. . řady vedle sebe bez mezer) FQ 300 300 300 300 300 600 V FQ 144 300 300 300 300 300 600 V Indikace Dělení stupnice Uspořádání jazýčků hrubé jemné vodorovné Přesnost při jmenovitých podmínkách Třída přesnosti Jmenovité podmínky Teplota okolí Provozní poloha Vstupní veličina Ostatní Ovlivňující veličiny Teplota okolí Provozní poloha Intenzita cizích magnetických polí 0,5 podle DIN 051-1 jmenovitá jmenovitá hodnota měřicího rozsahu podle DIN 051-1 jmenovitá 0,5 mT Mezní hodnoty ovlivňujících veličin Klimatické vlastnosti Rozsah pracovních teplot Rozsah skladovacích teplot Relativní vlhkost vzduchu Rázová odolnost Vibrační odolnost klimatická třída podle VDE/VDI 3540 list -25 ... .... .. . ..... Přístroje možno instalovat panelů rozváděčů, řídicích skříní strojů nebo mozaikových rastrových panelů. . . Měřicí rozsahy měřicí rozsahy ...06 48/72/96/144 52 .....Použití Kmitoměry vibračním měřicím ústrojím 48/72/96/144 (série plechovém pouzdře používají pro měření kmitočtů síťových napětí nebo Hz.. . .. (jen 48) (ne 48) (ne 48) (ne 48/72) (jen 48) (ne 48) (ne 48) (ne 48/72) Mechanické údaje Konstrukční provedení pouzdra Materiál pouzdra Čelní sklo Barva čelního rámečku Provozní poloha Způsob upevnění Tloušťka panelu Montáž Připojovací svorky šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem plochá zástrčka 6,3 0,8 pro ochranný vodič (FQ 100 nebo >500 Rozměry (mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez panelu Hmotnost cca... 45,2+0,3 0,15 66,5 68,3+0,4 0,3 90,5 92+0,8 0,4 144 144 137 138+1 0,8 čtvercové pouzdro pro montáž panelů rozváděčů strojů nebo mozaikových rastrových panelů samozhášivý plast (FQ 48) ocelový plech (FQ 72/96/144) tabulové sklo Černá (odstín RAL 9005) Svislá listová pera (FQ 48) šroubové svorky Weigel (FQ 72/96/144) . ► Elektrické vlastnosti Měřená veličina Dovolené kolísání napětí Mez přetížitelnosti trvale Kategorie měření Pracovní napětí Stupeň znečištění Stupeň krytí kmitočet jm. ... roč.100.. průměr, bez orosení 2,5 . . hodnoty (podle DIN 051-1) 1,2násobek CAT III viz měřicí rozsahy pouzdro svorky bez ochrany svorky ochranou ► ► viz zvláštní provedení Katalogový list 030.. .. . jmenovité napětí vlastní spotřeba cca 100 0,4 110 0,5 230 1,0 400 1,5 500 600 rozlišení počet jazýčků 1/2 1/2 1/2 1/2 pracovní napětí 600 100 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 V Měřicí ústrojí Vibrační měřicí ústrojí ocelovými jazýčky.... -25 .. .... .......CZ.