WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 34 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
N/5 . Knoflíkem, který lze plombovat, možno vrátit vlečný ukazatel zpět polohy ukazovatele měřicího.... proudu hrubým jemným BIQ 2násobek jm.... 0,1 BIQ 68+0,7 0,2 BIQ ˆ96 ˆ90 92+0,8 0,26 BIEQ 68+0,7 0,2 BIEQ ˆ96 ˆ90 92+0,8 0,3 čtvercové pouzdro pro zabudování panelů rozváděčů strojů možností řadového uspořádání polykarbonát samozhášivý nestékající podle tabulové sklo černá (odstín RAL 9005) svislá výkyvné šroubové svorky nebo listové příchytky (ne BIEQ K►) řady vedle sebe bez mezer) pro připojení měniče (stupnice prodloužením podle normalizované řady) ..Použití Bimetalové měřicí přístroje BIQ 48/72/96 (série plastovém pouzdře používají pro měření tepelného namáhání kabelů transformátorů. Elektrické vlastnosti Měřená veličina Kmitočtový rozsah Vlastní spotřeba (VA) střídavý proud .. /1,2 .. rozsahu kvadratický cca lineární Prodloužená stupnice Dělení stupnice Délka stupnice 1,2násobek jm. N/1 .. N/1 /1,2 nebo .100.. Přístroje možno instalovat panelů rozváděčů, ovládacích skříní strojů nebo mozaikových rastrových panelů kromě BIQ Čelní rámeček, sklo stupnici lze snadno vyměnit. nebo .CZ.. proudu dělením BIEQ BIEQ min min 1s Doba náběhu BIQ min min min - ► viz zvláštní provedení Katalogový list 450. Přístroje BIEQ 72/96 obsahují jak bimetalové měřicí ústrojí, tak ústrojí elektromagnetické, které umístěno protilehlém rohu; ukazují okamžitou efektivní hodnotu měřeného proudu... Proto může být dodatečně odečtena nejvyšší dosažená hodnota proudu. . (při větších přetíženích použije jisticí transformátor proudu) Kategorie měření CAT III Pracovní napětí BIQ BIEQ 600V 600 150 150 150 Stupeň znečištění Stupeň krytí pouzdro svorky bez ochrany svorky ochranou ► Měřicí ústrojí Bimetalové měřicí ústrojí zpětně nastavitelným vlečným ukazatelem tepelně setrvačnou indikací pro měření střední efektivní hodnoty dobou náběhu nebo minut. 90° řady vedle sebe bez mezer) Průběh stupnice 1/5 jm... Elektromagnetické měřicí ústrojí páskovým jádrem, tlumením silikonovým olejem hrotovým uložením systém pružně uloženými ložiskovými kameny (doba náběhu s). N/5 /10 varianty měřicí ústrojí BIQ BIEQ • 72 - 96 - 96 • Indikace Ukazovatel rovný, zakončený nožem Výchylka ukazovatele .09 BIQ 48/72/96 BIEQ 72/96 K 30 . 100 BIQ 0,5 2,2 2,5 2,5 BIEQ 1,6 2,6 2,7 3,4 Mez přetížitelnosti (podle DIN 051-1) trvale 1,2 dobu max. Měřicí rozsahy střídavý proud . /10 A Mechanické údaje Konstrukční provedení pouzdra Materiál pouzdra Čelní sklo Barva čelního rámečku Provozní poloha Způsob upevnění Montáž Připojovací svorky šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem ochrana proti dotyku Rozměry mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez panelu Tloušťka panelu Hmotnost cca Rozměry (mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez panelu Tloušťka panelu Hmotnost cca BIQ 45,2+0,3 . Jsou tepelně setrvačné ukazují střední efektivní hodnotu proudu bez špiček....... Bimetalové ústrojí velký točivý moment, takže měřicí ukazovatel může unášet červený ukazatel vlečný