WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 27 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
....980. 100 dělení lineární, koncové hodnoty podle normalizované řady 1,5 2,5 její dekadické násobky, např. 400 (proud) 0,5 mT přídavné nápisy přídavné číslování barevná značka barevný sektor firemní znak 35 Mezní hodnoty ovlivňujících veličin Klimatické vlastnosti Rozsah pracovních teplot Rozsah skladovacích teplot Relativní vlhkost vzduchu Rázová odolnost Vibrační odolnost klimatická třída podle VDE/VDI 3540, list -25 ... 90° ... Hz Rozměrový náčrtek obsazení svorek W 35 bez krytu svorek krytem svorek Předpisy normy DIN 718 Měření, řízení, regulace; čelní rámečky přístrojů; hlavní rozměry DIN 802 Stupnice ukazovatele elektrických měřicích přístrojů; obecné předpisy DIN 257 Jmenovité provozní polohy přístrojů jejich značení Elektrické měřicí přístroje ukazovací DIN 051 stupnicemi jejich příslušenství Část Definice obecné požadavky pro všechny odstavce této normy Část Speciální požadavky ampérmetry voltmetry Část Doporučené zkušební metody DIN 529 Stupně krytí pouzdrem (kód IP) DIN 010 Bezpečnostní požadavky elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky DIN 326 Požadavky elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) pro elektrické měřicí, řídicí, regulační laboratorní přístroje Část Obecné požadavky DIN IEC 61554 Rozměry přístrojů pro zabudování velínů VDE/VDI 3540, list Spolehlivost měřicích, řídicích regulačních přístrojů (klimatické třídy přístrojů příslušenství) (rozměry mm) Katalogový list 010. 40°C -25 ... hodnoty měřicího rozsahu 35, LSP lineární Dělení stupnice hrubé jemné Délka stupnice LSP Prodloužená stupnice ampérmetry 2násobný jmenovitý proud voltmetry měničem 1,2násobné jmenovité napětí Zvláštní provedení Měřicí rozsah zvláštní měřicí rozsah Stupnice prázdná stupnice dělení číslování stupnice jiný než podle normalizované řady počáteční koncovou hodnotou vyznačenou tužkou .. 90° . 65°C roč.... sinusový, činitel harmonického zkreslení podle DIN 051-1 23°C jmenovitá ..Indikace Ukazovatel 35, rovný, zakončený nožem LSP rovný Výchylka ukazovatele LSP . „generátor“ podle zadání červená, zelená nebo modrá červený, zelený nebo modrý bez nebo podle zadání stupnice bez prodloužení Přesnost při jmenovitých podmínkách Třída přesnosti Jmenovité podmínky Teplota okolí Provozní poloha Vstupní veličina Kmitočet Průběh signálu Ostatní Ovlivňující veličiny Teplota okolí Provozní poloha Kmitočet Intenzita cizích magnetických polí 1,5 podle DIN 051-1 23°C jmenovitá jmenovitá hodnota měřicího rozsahu 45....04 35, 35, LSP 35 23 . průměr, bez orosení 2,5 .CZ.. 240° Průběh stupnice přibližně lineární, začíná 1/5 jm. 100 (napětí) . 150 /h) nebo koncové hodnoty odlišné normalizované řady, kalibrace podle rovnice, ohmická stupnice (voltmetry); libovolný tisk měřené veličiny podle zadání, např.