WEIGEL - Rozváděčové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Rozváděčové ampérmetry, voltmetry, wattmetry, fázoměry, kmitočtoměry, bočníky, děliče napětí, počitadla provozních hodin, ukazatele polohy sepnutí, hlásiče mezních hodnot.

Vydal: GHV Trading, spol. s r.o. Autor: GHV Trading

Strana 18 z 103

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
.. rozsahu 2násobku jm....CZ..... CAT III viz měřicí rozsahy pouzdro svorky bez ochrany svorky ochranou Měřicí ústrojí Elektromagnetické měřicí ústrojí plášťovým jádrem, tlumením silikonovým olejem hrotovým uložením systém pružně uloženými ložiskovými kameny. (WQ 72/96/144 RS) šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem Ampérmetry ......Použití Elektromagnetické měřicí přístroje WSQ plastovém pouzdře vyměnitelnou stupnicí přístroje 72/96/144 (série plechovém pouzdře používají pro měření střídavých proudů napětí rozsahem kmitočtů 2/3 .. .. šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem Ampérmetry svorníky maticí Ampérmetry voltmetry 150 (WQ 72/96 RS) plochá zástrčka 6,3 pro ochranný vodič Rozměry (mm) Čelní rámeček Pouzdro Konstrukční hloubka Výřez panelu Hmotnost cca WSQ 144 čtvercové pouzdro pro zabudování panelů rozváděčů, strojů nebo mozaik (ne WSQ 48) samozhášecí plast (WSQ 48) ocelový plech (WQ 72/96/144 RS) tabulové sklo černá (odstín RAL 9005) svislá listovými příchytkami (WSQ 48) šroub.....05 WSQ 48, 72/96/144 R 14 . hodnoty► (prodloužená stupnice) WSQ 48 1 Indikace Ukazovatel Výchylka ukazovatele Barva stupnice Stupnice Dělení stupnice Délka stupnice rovný, zakončený nožem . (WSQ 48) šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem Voltmetry ampérmetry .. Měřicí rozsahy měřicí rozsahy střídavý proud 1) 40; 60,100;150; 250; 400; 600 1,5; 2,5; 10; 15; 25; 60; 100 3) pracovní napětí WSQ 144 RS Mechanické údaje Konstrukční provedení pouzdra Materiál pouzdra Čelní sklo Barva čelního rámečku Provozní poloha Způsob upevnění Tloušťka panelu Montáž Připojovací svorky Voltmetry ampérmetry .. Přístroje lze zabudovat panelů rozváděčů, strojů nebo mozaik (jen 72/96/144 RS)...... Elektrické vlastnosti Měřená veličina Kmitočtový rozsah Mez přetížitelnosti trvale max..... cca 0,5 ... 90° bílá začátku zhuštěná, začíná cca 1/5 jm. hodnoty měř. Při měření stejnosměrného proudu nebo napětí přídavná chyba cca důvodu jejich vysoké vnitřní spotřeby nejsou vhodné pro připojení bočníky nebo snímače otáček. svorkami (WQ 72/96/144 RS) ..... 100 Hz.... dobu voltmetry ampérmetry Vlastní spotřeba voltmetry ampérmetry Kategorie měření Pracovní napětí Stupeň znečištění Stupeň krytí střídavý proud nebo napětí 2/3 . (WQ 72/96/144 RS) šestihrany vnitřním závitem, šroubem třmenem Ampérmetry .100. rozsahu hrubé jemné WSQ 72RS 144 146 mm Prodloužená stupnice 45,2+0,3 0,1 66,5 68,3+0,4 0,2 90,5 +0,8 0,3 144 137 138+1 0,6 kg ampérmetry 2násobek jmenovité hodnoty proudu voltmetry 1,2násobek jmenovité hodnoty napětí pro připojení transformátoru napětí ► ► viz zvláštní provedení Katalogový list 020.... řady vedle sebe bez mezer) 300 WSQ 300 300 300 vyžádání WSQ 300 300 V 300 300 150 300 300 600 300 150 V 600 600 150 600 600 600 600 150 V 300 300 144 300 300 600 600 144 300 300 V střídavé napětí 6; 10; 15; 25; 40; 100;150 250 400, 500 600 1) pro připojení měniči N/1A, N/5 N/100 N/110 2) Uveďte prosím jmenovitý převod transformátoru koncová hodnota měř.... rozsahu 1,2násobku jm.. při zkreslení triakovým regulátorem) kmitočtech vyšších než 100 nelze zaručit chybu měření povolené toleranci. 100 (podle DIN 051-1) 1,2násobek 2násobek 10násobek cca 1,5 ...... hodnoty (prodloužená stupnice) koncová hodnota měř...... Teprve při extrémním tvarech měřené veličiny (např..... Ukazují efektivní hodnotu střídavého proudu při vysokém obsahu vyšších harmonických), která prakticky nezávislá průběhu měřené veličiny