VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 6 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU BOČNÍ VRUTEM HOLDER THE PROTECTDR ANGLE IRON SIDE WTTH WOOO Provedeni Čisto zboží Popis tnost Jed Balen Pwfano Fe/Zn Měď 18 05i 31b DUDb DUDb Cu 200 200 0,3C 0,25 ks 50 1 I Použití: Upevnění ochranného úhdnfcj objektu. Usage: Protection the eartíwng wiie ground level against mechančal damage. 3 OCHRANNÁ TRUBKA PROTECTOR PIPE Proveden íslo zboží Popis otnost Jed Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 07a 35 DT 1,7 1,7 nerez |0T 1,7 Cu 1700 1700 1700 1,0C 1,11 1,10 ks i i Použití: Ochrana svodu země před mechanickým poškozením.cz 5 . OCHRAN STRISKA HORNÍ PROTECTIVE COVER UPPER Proveden i ČÍSlO í CM . www.» VELKOOBCHOD W____________________________ sjzo. Usage: Protection the earthmg wire ground level against mechanical damage. OCHRANNÁ STŘÍŠKA DOLNÍ PROTECTIVE COVER LOWER ftjuStf: Ochrana sedové střechy před zatékáním místě upevněníjfrnao tyfe Usage: Protection the cable damp the Ightning rod řřom the eiements. Usage: fix the protector angte inononto the buáding. Usage: Protecbon the cabie damp the Ightning rod frem the eiements.vo-vysoana. Popis Marking H tnost [kg] Fe/Zn Měď 18 083 28a ICu ftxůtí: Ochrana svorky jimad tyů před povětrnostními vfcvy. «anm L OCHRANNÝ ÚHELNÍK PROTECTOR ANGLE IRON Provedeni _ Č íslo zboží Popis L ] H otnost ] Balen Paddng Nerez 18 06a 06b 34 DU 1,7 2,0 1,7 nerez 1,7 2,0 Cu 1700 2000 1700 1700 2000 2,35 2,76 2,2C 2,21 2,6C ks ks 1 1 ftxiStí: Ochrana svodu země před mechanickým poškozením