VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 32 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
ČSN 2000-5-54ed2 07, ČSN 2000-4-«1ed2:07. C . cerlifftovan* výrobky rozsahu výrobcem uíťeneho použiti mohou b>1 ne.122008 www.rieny použity t)o staveb tmy»!u 156 zákona fi. kvalltkad EPO «krwfctoveny ČIA CERTIFIKÁT VÝROBKU č. -11 -0440 Velkoobchod Vysočina s. deMfch zjiUáni popis výrobků nezbytný pro jejfch Identékeo T«n» certifikát dokladem vhodno« použitých výrobku pro »tavby smy*ki 134 odst zákone 183/2006 územním plánováni slaveOnim rádu (Uavabni zákon) potvm^e. ČSN SOI64-209.R . ČSN 1600 1. ČSN 62305-3 ČSN 82305-4ed2. 584 Ledofi nad Sázavou Aktivní bleskosvod NIMBUS. d*e uvádí vý»ledky zkouáek. ČSN 2350«3.I. V ro C«nlfA»im orgén pro výrobky. ČSN 5016« led 0».r. Husovo nim 14., Calle Lepánlo.Které touvMefí základním požadavky vyoává zavud* prolokolu cen*kac P-3013V-11-0440 One 12.il.vo-vysocina. ČSN «2305-2 06. 49,08223 Terrassa. 17-102 95.£) VELKOOBCHOD VYSOČINA W ______________________________________________ S.183/2009 Certnkacni senám* zahrnuje zkoulfcy vzorků výrobku posouzeni »hody specfláx>vanými požadavky PtatnosS certiffcálu vázána plnáni stanovených podmínek uvedených proto*o'j certifikaci Tamto certifikát ruU nahrazuje certifikát 3013V 0*86 19.o. povedl hodnoceni vzorku výrobku zJ-tW ■osvéóíu/e typ výrobku »plíi^e technické požadavky nanovoná ČSN 62305-1ed2:11.cz 31 . Barcotono Spain Do venkovního proatfodi pro ochranu bwdov »taveb před prtmým zásahem btosku Ortfifceťnl organ pro výrobky procesy efcredáovaný českým nstrtutem pro aktedited, přezkoumat podklady prodožene žadateow. proceey.2011 shodu vtaatnosll vzorků výrobků spee/*ovanýtrí oožedavky