Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 76 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Oddíl523:Dovolené proudyjsou tabulce P2-1. Část5: Výběra stavba elektrickýchzaiizeni.Elektrická zaiizeni.Příloha 2 Podklady pro návrh elektrických rozvodů elektroinstalačních lištách bytech Volba vodičů bytech jejich jištění Přívod bytu bytové rozvodnicije proveden systému sítě TN-C. 74 . Tab. Základní způsob místo jejich uložení Základní způsoby uložení kabelů vodičů dle ČSN 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy. P2-1 Způsoby uložení kabelů vodičů Referenční způsob uložení Jiné způsoby uložení dovolující stejné dovolené proudy izolované vodiče trubkách za­ puštěných izolačních stěnách A vícežilové kabely uložené přímo izolační stěně, - izolované vodiče trubkách uzavřených drážkách, - vícežilový kabel trubkách izolačních stěnách izolované vodiče trubkách na stěně B izolované vodiče kanálcích (lištách) stěnách, - izolované vodiče trubkách větraných drážkách, - izolované vodiče, kabelyjedno nebo vícežilové trub­ kách nebo dutinách (kanálcích) stropu vícežilové kabely zdi kabelyjednožilové zdi, - kabely vícežilové úplně zdivu, - kabely vícežilové podlaze, - kabely jedno nebo vícežilové otevřených nebo vě­ traných drážkách, - vícežilové kabely kanálcích nebo trubkách vzdu­ chu nebo styku zdivém; hodnoty násobené ko­ eficientem 0,8 Na základě tohoto údaje pro účely zřizování elektrických rozvodů bytech volí dimen­ ze vodičů. bytech pak provádí rozvod systému sítě TN-S. Pro volbu, dimenzování jištění vodičů důležitý způsob místo jejich uložení. Jsou-li souladu tabulkou P2-2, není již nutno kontrolovat výpočtem. bytové rozvodnici se provede rozdělení vodiče (ochranného středního) PEN samostatné vodiče PE (ochranný) (střední)