Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 7 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 Instalace nástěnných stropních lištách kanálech 42 5.2 Uložení visutě podkladu 52 5.1 Montáž vedení dutin stropních konstrukcích podlah 29 4.6.2 Moderní systémy pro ukládání vedení podlahy 31 4.3 Instalace podlahových lištách kanálech 44 5.4.4. POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY 37 5.2 Způsoby ukladaní zapuštěných rozvodů 11 2.1 Výběr závěsných kabelů souladu požadavky ČSN 2000-5-523 53 5 .1 Uložení přímo podklad 52 5.3 Závěsné kabely 53 5.1 Vhodnost užití zapuštěných rozvodů 11 2.4 Instalace podlahových lištách kanálech bytech 45 5.6.3.1 Instalace trubkách 39 5.1 Moderní metody ukládání vedení pod omítku 15 2.5. ELEKTROINSTALACE BETONU 25 3. ZAPUŠTĚNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY 11 2.1 Instalace elektrického vedení zemi dimenzování vodičů 20 2.3 Instalace omítce 11 2.5 Instalace stropních nosných kanálů určených pro montáž svítidel 50 5.2 Instalace pod omítkou dimenzování vodičů 18 2.6 Instalace kabely uloženými povrchu 52 5.OBSAH 1.6.6. ÚVOD 9 2.5 Zvláštní případy uložení vedení trubek 19 2.6 Instalace dutých stěnách 21 2.1 Montáž elektrických rozvodů betonu litého stavbě 25 4.6.4 Instalace pod omítkou 12 2. INSTALACE STROPNÍCH DUTIN PODLAH 29 4.1 Instalace elektrického vedení podlaze 33 5.2.1 Instalace elektrického vedení lehkých příčkách dimenzování vodičů 23 3