Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 63 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr.Další možností způsobu upevnění kabelových žebříkůje jejich zavěšení pod strop. Příklad systému kabelových žebříků upevněných výložnících nosného prvku zakotveného stropu pomocných táhlech 61 . 38). Zde lze výhodně použít asymetrický způsob zavěšení, kde jedné straně kabelový žebřík zavěšen výložnících upevněných nosných profilech připevněných strop dnúié straně zavěšen tyčových táhlech (obr