Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 28 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Taktoje tato stropní krabice určena nejen pro vy­ ústění vodičů zavěšení svítidla, ale pro odbočení vedení. Obr. Tato krabice dvanáct možných vstupů pro kabely nebo trubky do průměru ajejí hloubkaje 115 mm. Příklad stropní dvoudílné trojdílné krabice 26 . 12). Přístrojové krabice pro zabudování betonových stěn krabice mají jednotný jmenovitý průměr liší hloubkou počtem skladebných dílů Obr. ohledem maximální tepelnou odolnost plastu, něhožjsou částikrytu vyrobeny (200 °C), těchto krytů mají montovat pouze svítidla označením "F".hloubce nim. Pro filigránové stropní panely určena především velká dvoudílná stropní krabice zná­ zorněná obrázku 11. Tuto krabici lze použít pro připojení zavěšení svítidla dále pro odbočení vedení stropě. Současně vývojem přístrojových, odbočných stropních krabicjsou vyvíjeny speciální systémy krytů určené pro zabudování stropních, stavbě litých dílců, určených pro zabudování svítidel. hlediska požadavků snižování energetických nárokůje příkladným řešením stavebnicový systém KOMPAX firmy KAISER vhodný pro zabudování do stropní betonové desky tloušťky 180 (obr. Tato stropní krabice možností pro vstupy kabelů trubek prů­ měru mm