Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 17 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Do společné trubky lze klást ovládací, regulační, signální, měřicí ajiné pomocné obvody, pokud příslušné předpisy nestanoví jinak pokud tím netrpí přehlednost bezpečnost provozu.4. 2. žádném případě nesmějí téže trubce klást vodiče obvodu bezpečného napětí použitého důvodu ochrany vodiči vyšší provozní napětí. Levá korunka určena pro broušení otvoru, pravá pro broušení odsáváním vybroušeného prachu. ochranný) menšíprůřez. Použité vodiče musí být řádně označeny, aby nemohlo dojít jejich záměně.Tab. 15 .1 Moderní metody ukládání vedení pod omítku Příprava dutin (kapes) pro uložení elektroinstalačních krabic drážek pro uložení vedení pod omítkuprobíhala dlouhou dobujediným způsobem, toje vysekáním drážky dutiny do zdivá pomocí sekáče (majzlíku) kladiva. Při zatahování šňůr trubek musí být světlost trubky rovná alespoň dvojnásobku, upřímých úseků m alespoň l,5násobku apři délce 1,5 alespoň l,2násobku vnějšíhoprůměru vodiče. Příklad přípravků hlavicí osazenou brusnými diaman­ ty. V odůvodněnýchpřípadech lze kratších úseků vedení zatáhnout trubek většípočet vodičů než stanoví tabulka předpokladu, nedojde poškození vodičů.5 16(13. Obr. Zatahováníjednožilových silových vodičů násuvných elektroinstalačníchtrubek Průřez Počet vodičů CY, CYY, CYA vodičů 10 [mm2] Jmenovitá velikost trubky [mm] 1.5 23(16) 29(23) 29 4 36(29) 36(29) 6 13,5 36 10 16(13.5 13.5) 36 16 23(16) 23(29) 23(29) 48 Poznámka: Tabulkaplatí propřímé úseky vedení nebo nejvýše dvěma koleny, vodičů doprůřezu 4 mm2se třemi koleny Hodnoty závorkáchplatípropřímé úseky vedení kratší než nebo dlouhé m, pokudjeden vodič (např. Příklad přípravku brusnou diamantovou korunkou pro zhotovování dutin uložení elektroinstalačních krabic na obrázku 3.5) 23(16) 23(16) 23 2,5 13. současnosti používá rychlejší při použití odsávání čistší způsob těchto stavebních úprav. Pomocné proudové obvody mohou být vjedné trubce obvodem silovým, který napájí totéž zařízení. Jedná frézování otvorů drážek do zdivá pomocí přípravků hlavicí osazenou brusnými diamanty