Smart elektronické elektroměry

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Finder CZ, s.r.o.

Strana 15 z 16Poznámky redaktora
38.8.15 ŘADA 7M ŘADA 7M Elektronické elektroměry E III-2021, www.400.8.0212 Typ 7M.finder.400.cz Rozměry E Typ 7M.0312 52,5 96,4 33,8 28,4 91,7 45 96,4 33,8 28,4 91,7 45 96,4 33,8 28,4 91,7 45 4,3 63,9 52,5 4,3 63,9 52,5 4,3 63,9 .38.0112 Typ 7M.400.8.38