Signální a povelové prvky série MS

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Schrack Technik představuje novou produktovou řadu signálních a povelových prvků série MS. Sortiment byl rozšířen o signalizační a ovládací prvky nové řady, která nese název série MS. Celá produktová řada je postavena na modulární koncepci s možností sestavení konfigurace podle konkrétní aplikace. Tomu odpovídá provedení i barevné schéma daných komponent.

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 1 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
SIGNÁLNÍ POVELOVÉ PRVKY W SÉRIE SESTAVA SYSTÉMU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tlaèítko nouzového vypnutí Signálka Tlaèítko Hlavice pøepínaèe Hlavice klíèem Dvojité tlaèítko Joystick Potenciometr Bzuèák kompletní 10 Kryt pro bzuèák 11 Nosiè štítku 12 Nosiè pro kontakty 13 Nosiè pro kontakty LED 14 Kontakty 15 LED 16 Držák žárovky 17 Žárovka 18 Bzuèák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14 15 16 16 17 18 12 13 11 11 11 11 11 11