SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 81 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
Po úspěšném centrálním zapnutí popř. Po úspěšném centrálním nebo skupinovém zapnutí popř.Spínací přístroje technické informace M e 231Siemens 2001/2002 Pomocí dvou tlačítek centrální „ZAP“ „VYP“ mohou všechny impulzní spínače zapínat vypínat jednoho centrálního místa, např. výše uvedené schema). Pro funkci „centrální“ nebo „skupina“ je možno volitelně použít digitální spínací hodiny 7LF4 s spínacím povelem. pro kancelářské budovy. vypnutí se mohou jednotlivé impulzní spínače opět libovolně zapínat vypínat svým místním ovládacím tlačítkem. N I2_07013b L1 L3 ZE 3 L1 2 A1ZA N ZE 3 L1 2 A1ZA N 3 230 V centrální` ZAP/VYP 13 L1 N I2_07014a T 14 N L2 230 AC Příklady použití Příklad zapojení 5TT5 535 s centrálním spínáním ZAP/VYP Příklad zapojení 5TT5 153 Příklad zapojení 5TT5 602 . Pokud použije kontakt 13/14 jako kontakt pro zpětné hlášení funkcí centrální „ZAP“ „VYP“, musí být svorky všech impulzních spínačů napájeny ze stejné fáze (viz. jedno patro). vypnutí mohou jednotlivé impulzní spínače opět libovolně zapínat vypínat svým místním ovládacím tlačítkem. Jmen. S dvěmi tlačítky skupina „ZAP“ „VYP“ mohou spínat všechny impulzní spínače příslušející jedné skupiny (např. Jednofázové zapojení osvětlení. Na svorky ZA/ZE musí být přitom přivedena stejná fáze. K tomu možno volitelně použít digitální spínací hodiny 7LF4 spínacím povelem. řídicí napětí 230 např. při začátku konci pracovní doby. Pomocí dvou tlačítek centrální „ZAP“ „VYP“ mohou všechny impulzní spínače zapínat vypínat jednoho centrálního místa, např. Význam zkratek viz. 228. Na svorky ZA/ZE, GA/GE může být přitom přivedena různá fáze. při začátku konci pracovní doby. str