SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 74 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
mm2 2,5 Teplota okolního vzduchu +40 Klimatická odolnost podle DIN 015 při relativní 45 vlhkosti vzduchu % M 1) Současný jmenovitý nárazový proud může spočítat vynásobením koeficientem 1,5.Spínače technické informace M e 224 Siemens 2001/2002 • 100 5TE8 5TE8 5TE8 5TE8 5TE8 5TE8 8 podle ČSN 947-3, DIN/EN 947-3 VDE 0660 Teil 107, ČSN 669-1, DIN/EN 669-1a VDE 0632 Teil 101 • 125 A podle ČSN 947-3, DIN/EN 947-3 VDE 0660 Teil 107 Spínače 5TE8, 125 A Technické údaje Jmenovitý pracovní proud pro proudovodnou dráhu 100 125 Jmenovité pracovní napětí 230 více pólů 400 Jmenovitý tepelný proud Ithe 100 125 Jmenovitá vypínací schopnost při cos 0,65 120 196 240 300 375 Jmenovitá zapínací schopnost při cos 0,65 120 196 240 300 375 Zkratová odolnost při zapojení pojistkou stejným 10 jmenovitým proudem (kategorie užití gL/gG) Jmenovité impulzní výdržné >5 napětí Uimp Vzdušné vzdálenosti rozpojené kontakty >7 mezi póly >7 Povrchové vzdálenosti >7 Mechanická trvanlivost změna polohy 000 Minimální zátěž kontaktů V/mA 24/300 Elektrická trvanlivost změna polohy 000 Jmenovitý výkon – Spínání odporových zátěží 28 včetně mírného přetížení AC-21 3/4 48 Elektrická trvanlivost změna polohy 000 000 000 Jmenovitý krátkodobý proud 1) do 0,2 760 950 500 700 400 400 při cos 0,7 0,5 500 630 000 650 100 100 pro proudovodnou dráhu 400 500 800 350 700 700 do 280 350 560 800 000 000 Připojovací svorky šrouby křížovou drážkou tvaru (Pozidriv) 2 Utahovací moment 1,2 Průřez vodiče tuhý mm 2 1 50 ohebný ukončovacími dutinkami min.