SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 50 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
Digitální měřicí přístroje jsou určeny pro měření střídavých napětí a proudů. Analogový voltmetr 500 7KT1 000 1 Analogový ampérmetr pro přímé měření 25 7KT1 010 1 40 7KT1 011 60 7KT1 012 Analogový ampérmetr pro připojení měřicího proudového transf. 318. ➡ Rozměrové nákresy viz. Mohou použít pro přímé měření jednofázových sítích nebo při použití přepínače pro trojfázové sítě. 264. ➡ Příklady zapojení viz. str. Analogové měřicí přístroje jsou určeny pro měření střídavých napětí a proudů. Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] AC] ks Digitální voltmetr 230 600 7KT1 110 1 Digitální ampérmetr pro přímé měření pro připojení měřicího proudového transf. 265.Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] ks Měřicí přístroje M e 200 Siemens 2001/2002 Analogové měřicí přístroje 7KT1 0 Znaky • podle ČSN IEC 51-2 • velká plochá stupnice • přesnost měření ±1,5 při °C • pro trvalé přetížení % • jmenovitá vlastní spotřeba VA • vestavná hloubka: mm Použití Měření napětí, proudu, kontrola vstupních výstupních proudů nebo proudů přístrojů. 265. str. str. 230 7KT1 120 1 transf. 1 4 0 1 ➡ Technické údaje viz./5 Přepínač měřicího rozsahu digitálního ampérmetru 7KT1 120: 1 4 přímé měření 1 AC měření transf. Provedení Použití voltmetru 500 Ampérmetry jsou určeny pro přímé měření v rozsazích nebo Pro měřicí proudový transformátor je dispozici ampérmetr 150/5 Pro tento přístroj lze podle typu proudového transformátoru použít stupnice rozsahem 60, 100, 250, 400, 600 a 1000 AC. Provedení Použití voltmetru 600 Ampérmetr určen pro přímé měření rozsahu od nebo měřicím proudovým transformátorem 999/5 Měřicí rozsah ampérmetru nastavuje kódovacím přepínačem přístroji rozsahy 25, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800 999 AC. 318. . Vlastní napájecí napětí obou ampérmetrů 230 AC, Hz. Mohou použít pro přímé měření jednofázových sítích nebo při použití přepínače pro trojfázové sítě. se stupnicí 150 AC 0 150/5 7KT1 020 1 Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] ks Vyměnitelná stupnice lehká výměna přístroji 60/5 7KT9 001 1 100/5 7KT9 002 250/5 7KT9 004 400/5 7KT9 005 600/5 7KT9 006 1000/5 7KT9 007 Příslušenství ampérmetru 7KT1 020 5 7 V 6 7 A 6 7 A Digitální měřicí přístroje 7KT1 1 Znaky • podle ČSN 010-1 • displej LED diodami výšce mm • přesnost měření ±0,5 při °C • pro trvalé přetížení % • jmenovitá vlastní spotřeba VA • vestavná hloubka: mm Použití Měření napětí, proudu, kontrola vstupních výstupních proudů nebo proudů přístrojů. str. ➡ Rozměrové nákresy viz. 1 25/5 AC 1 40/5 AC 1 50/5 AC 1 60/5 AC 1 80/5 AC 1 100/5 AC 1 150/5 AC 0 200/5 AC 0 250/5 AC 0 400/5 AC 0 500/5 AC 0 600/5 AC 0 800/5 AC 0 999/5 AC 1 3 2 4 A 1 3 2 5 A 1 3 2 5 V ➡ Technické údaje viz. str