SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 50 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
se stupnicí 150 AC 0 150/5 7KT1 020 1 Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] ks Vyměnitelná stupnice lehká výměna přístroji 60/5 7KT9 001 1 100/5 7KT9 002 250/5 7KT9 004 400/5 7KT9 005 600/5 7KT9 006 1000/5 7KT9 007 Příslušenství ampérmetru 7KT1 020 5 7 V 6 7 A 6 7 A Digitální měřicí přístroje 7KT1 1 Znaky • podle ČSN 010-1 • displej LED diodami výšce mm • přesnost měření ±0,5 při °C • pro trvalé přetížení % • jmenovitá vlastní spotřeba VA • vestavná hloubka: mm Použití Měření napětí, proudu, kontrola vstupních výstupních proudů nebo proudů přístrojů. Vlastní napájecí napětí obou ampérmetrů 230 AC, Hz. str. Analogový voltmetr 500 7KT1 000 1 Analogový ampérmetr pro přímé měření 25 7KT1 010 1 40 7KT1 011 60 7KT1 012 Analogový ampérmetr pro připojení měřicího proudového transf. 264. str. str. Digitální měřicí přístroje jsou určeny pro měření střídavých napětí a proudů. 1 25/5 AC 1 40/5 AC 1 50/5 AC 1 60/5 AC 1 80/5 AC 1 100/5 AC 1 150/5 AC 0 200/5 AC 0 250/5 AC 0 400/5 AC 0 500/5 AC 0 600/5 AC 0 800/5 AC 0 999/5 AC 1 3 2 4 A 1 3 2 5 A 1 3 2 5 V ➡ Technické údaje viz. Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] AC] ks Digitální voltmetr 230 600 7KT1 110 1 Digitální ampérmetr pro přímé měření pro připojení měřicího proudového transf. str. .Provedení Uměř Iměř Objednací číslo Balení [V AC] AC] ks Měřicí přístroje M e 200 Siemens 2001/2002 Analogové měřicí přístroje 7KT1 0 Znaky • podle ČSN IEC 51-2 • velká plochá stupnice • přesnost měření ±1,5 při °C • pro trvalé přetížení % • jmenovitá vlastní spotřeba VA • vestavná hloubka: mm Použití Měření napětí, proudu, kontrola vstupních výstupních proudů nebo proudů přístrojů. ➡ Příklady zapojení viz. 230 7KT1 120 1 transf. Provedení Použití voltmetru 500 Ampérmetry jsou určeny pro přímé měření v rozsazích nebo Pro měřicí proudový transformátor je dispozici ampérmetr 150/5 Pro tento přístroj lze podle typu proudového transformátoru použít stupnice rozsahem 60, 100, 250, 400, 600 a 1000 AC./5 Přepínač měřicího rozsahu digitálního ampérmetru 7KT1 120: 1 4 přímé měření 1 AC měření transf. 318. Mohou použít pro přímé měření jednofázových sítích nebo při použití přepínače pro trojfázové sítě. 265. Mohou použít pro přímé měření jednofázových sítích nebo při použití přepínače pro trojfázové sítě. Analogové měřicí přístroje jsou určeny pro měření střídavých napětí a proudů. ➡ Rozměrové nákresy viz. 265. 1 4 0 1 ➡ Technické údaje viz. ➡ Rozměrové nákresy viz. 318. str. Provedení Použití voltmetru 600 Ampérmetr určen pro přímé měření rozsahu od nebo měřicím proudovým transformátorem 999/5 Měřicí rozsah ampérmetru nastavuje kódovacím přepínačem přístroji rozsahy 25, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600, 800 999 AC