SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 148 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
Kontrolní přístroje technické informace M e 298 Siemens 2001/2002 Doba reakce Časové průběhy 5TT6 111 Podproud 5TT6 113 Podproud Charakteristika zobrazuje dobu reakce závislosti na měřených veličinách „XZAP XVYP“ při náhlých sepnutích nebo vypnutích. I protékající F ––––––––––– I nastavený I ms 0 20 40 60 80 100 200 300 320 1 30102 F X X I2_07501a ZAP VYP A 5TT6 112 Nadproud 5TT6 114 Nadproud . Při větších změnách měřených veličin zpoždění zmenšuje