SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 103 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
bude světlo na patře trvale sepnuto pomocí spínacích hodin (kontakt B1). světelný tok pomocí ovládacích tlačítek patře. 22.. . 14 A213 A1 T - L N + - L N + - L N + - N B1 B2 B1 B2 I2_07450 L1 230 V .-4 rozsahem řídicího napětí Při stisknutí ovládacího tlačítka připojí k elektronickému předřadníku napájecí napětí zářivkové svítidlo svítí max. světelným tokem. . sníženého světelného toku. Při dalším stisku ovládacího tlačítka velikost světelného toku opět zvýší maximum. Ovládání osvětlení patře (ubytovací objekty, ústavy, domovy důchodců) V době podávání večeře hod. Při sepnutém kontaktu bude svítidlo svítit časově neomezeně max. uplynutí této doby elektronický předřadník EVG Dynamic sníží světelný tok svítidla nastavenou hodnotu. světelným tokem podle doby nastavení do minut. V nouzových případech může sestra pomocí spínače B1 přepnout osvětlení trvalý nouzový provoz, což je opět časově neomezené zapnutí svítidel max.Časové spínače technické informace M e 253Siemens 2001/2002 Příklady použití, časové průběhy Řídicí spínač >N< 5TT1 303 pro elektronické předřadníky EVG Dynamic 5LZ. Každý může kdykoliv pomocí ovládacích tlačítek na patře sepnout osvětlení max. světelným tokem.. Při sepnutém kontaktu bude svítidlo svítit časově neome- zeně nastaveným sníženým světelným tokem.. Pokud během 30 minut nepřijde prostřednictvím ovládacích tlačítek žádný ovládací povel, celé osvětlení vypne. bude osvětlení vypnuto bude ho možno zapnout opět pomocí ovládacích tlačítek. Mezi 19. hodinou bude pomocí kontaktu B2 sepnuto osvětlení sníženým světelným tokem tím, že bude možno kdykoliv přejít max. hod. hod. 22.. Pomocí řídicích vstupů lze řídit pomocí oddělených spínačů nebo spínacích hodin dobu max. světel- ným tokem. Ovládání osvětlení nemocnici Přes den bude osvětlení trvale sepnuto maximum (doba největšího provozu, oběda, návštěvní hodiny, střídání služeb, vizity). Při stisknutí ovládacího tlačítka místnosti zároveň při sepnutém kontaktu bude svítidlo svítit max.-4 Řídicí spínač 5TT1 303 rozšířenou variantou časového spínače 5TT1 302 určen pro řízení elektronických předřadníků EVG Dynamic 5LZ. 22. světelný tok. odpolední době klidu noci bude sepnuto osvětlení sníženým světelným tokem. bude osvětlení vypnuto bude možno zapnout opět pomocí ovládacích tlačítek