SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 83 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Maximální napětí UII Nejvyšší přípustná hodnota napětí cívky při vztažné teplotě, při které trvale buzené relé bez připojené zátěže dosáhne horní mezní teploty. Mechanická životnost Počet spínacích cyklů nezatíženého relé, během nichž zůstává relé stanovených podmínek funkční.. Odolnost plazivým proudům Číselná hodnota maximálního napětí voltech, při které materiál odolá kapkám zkušebního roztoku bez vytvoření vodivé cesty. stejnosměrné napětí střídavé napětí Jmenovité napětí izolace Hodnota napětí, při které jsou podle normy IEC 60664 VDE 0110b měřeny povrchové cesty.TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ 82 Materiály kontaktů Stříbro Paladium AgPd (30…60% Pd) konstantní přechodový odpor kontaktů nasazení středních napěťových proudových rozsazích, rozsah použití 1V, mA…1 Jemnozrnné stříbro AgNi 0,15 relativně nižší přechodový odpor kontaktů, vyšší mechanická odolnost, malá náchylnost svaření kontaktů, malá ochrana proti vlivům atmosféry univerzální nasazení středních napěťových proudových rozsazích, rozsah použití Stříbro Nikl AgNi 90/10 vyšší odolnost kontaktů proti opálení, malá náchylnost svaření, vyšší přechodový odpor kontaktů než AgNi 0,15 spínání středních vysokých zátěží, stejnosměrné střídavé obvody, rozsah použití 100 Stříbro Kadmium Oxid AgCdO vysoká odolnost kontaktů proti opálení, malá náchylnost svaření vhodné pro spínání induktivních zátěží, střídavých obvodů, rozsah použití 100 Stříbro Cín Oxid AgSnO velmi vysoká odolnost kontaktů proti opálení při vysokých spínaných výkonech, malá náchylnost svaření, vysoká mechanická odolnost vhodné pro spínání vysokých zapínacích vypínacích proudů, střídavých stejnosměrných obvodů, rozsah použití 100 Wolfram nejvyšší teplota tání, vysoká odolnost kontaktů proti opálení při vysoké frekvenci spínání minimální době sepnutí vhodný jako přednostní kontakt obvodech při spínání vysokých zapínacích vypínacích proudů, rozsah použití Přechodový odpor Hodnota elektrického odporu vývodech kontaktů sepnutého relé, která měřena při udaném měřícím proudu budícím napětí..250 5. Povrchová cesta Nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi povrchu izolačního materiálu..100 Měřící parametr 0,03 0,01 0,1 0,01 0,1 1,0 . Hodnoty měřících parametrů jsou stanoveny normou IEC 61810-7. Monostabilní (neutrální nepolarizované) relé Relé, které změní svůj stav důsledkem nabuzení odpojení tohoto buzení vrátí svého původního stavu. Relé chráněné proti vniknutí tavidla Relé, které utěsněno strany vývodů. Jmenovitý příkon cívka Příkon vinutí cívky při jmenovitém napětí relé při jmenovité hodnotě odporu vinutí cívky. Monostabilní relé spínací průběh Kontakty monostabilního relé odpojení budícího napětí cívky samočinně vrátí klidové polohy..600 A 0,01 0,01. Jmenovité napětí cívka Hodnota napětí cívky při které vykazuje relé provozu udávané parametry. Monostabilní polarizované relé Relé kterého přechod jednoho stavu druhého závisí směru budící veličiny.. Při pájení relé vlnou nemůže vniknout relé žádný tekutý prostředek. Vzdušná vzdálenost Nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi. Jmenovité napětí kontakt Napětí mezi kontakty relé před jejich sepnutím nebo jejich rozepnutí.0,1 0,1..60 5.. Kategorie 3 Zátěž 0,03 0,03.... Měřící napětí (budící napětí) maximální hodnota napětí, které nachází při měření přechodového odporu rozepnutém kontaktu relé.. Při menších hodnotách měřících parametrů mohou značně vzrůst hodnoty přechodového odporu..1 0,1