SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 55 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
. spínané napětí 250 VAC 440 VAC Max.V¯KONOVÉ RELÉ RT / 1PÓLOVÉ 12/16 2PÓLOVÉ CÍVKA AC 54 / • přepínací kontakt nebo nebo přepínací kontakty kontakty neobsahující kadmium cívka nízká spotřeba cívky izolační pevnost cívka kontakt vzdušná vzdálenost povrchová cesta 1pólové provedení pinning 3,5 nebo mm V·EOBECNÁ DATA / • programovatelné automaty, vazební členy, měření, řízení, regulace F0159-A APLIKACE Spínané napětí VDC ] Parametry kontaktů Počet druh přepínací přepínací Provedení jednoduchý kontakt Jmenovitý proud Jmenovité napětí max.230 VAC 400 0,75 2/b Spínaný proud ] Provedení cívky Kód Jmenovité Rozběhové Návratové Maximální Odpor Jmen.. cívky napětí napětí napětí napětí cívky proud VDC VDC VDC VDC 006 4,2 0,6 15,3 90±10% 66,7 012 8,4 1,2 30,6 360±10% 33,3 024 16,8 2,4 61,2 1440±10% 16,7 048 33,6 4,8 122,4 5520±10% 8,7 060 42,0 6,0 153,0 7340±12% 8,1 110 110 77,0 11,0 280,5 26600±12% 4,1 Údaje platí pro cívku pracující studeném stavu při teplotě okolí +20°C. spínaný výkon 3000 4000 2000 Zapínací proud Materiál kontaktů AgNi 90/10 Doporučená minimální zátěž mV, zlaceno Stejnosměrná zátěž kontaktů 2pólové ohmická zátěž kontakty sérii 1pólové 12/16 ohmická zátěž kontakt Životnost kontaktů Typ Zátěž RT314 250 VAC Počet sepnutí 3x104 Elektrická životnost Počet sepnutí Spínaný proud ] Ohmická zátěž 250 VAC Parametry cívky Jmenovité napětí DC-Cívka AC-Cívka Jmenovitý příkon DC-Cívka AC-Cívka Pracovní rozsah třída přítahu 6.110 VDC 24... Pracovní oblast relé DC Napětí cívky U/Un) Un jmenovité napětí Teplota okolí ]