SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 47 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
400 typ. proud 80,0 66,7 33,3 16,7 120,0 110,0 50,0 27,0 +20 °C. Un jmenovité napětí Teplota okolí ] .. spínaný výkon Zapínací proud Materiál kontaktů Stejnosměrná zátěž kontaktů 2 přepínací jednoduchý kontakt 250 VAC 440 VAC 2000 AgNi 90/10 2-pólové Ohmická zátěž 2 kontakty serii kontakt Počet sepnutí Parametry cívky Jmenovité napětí Jmenovitý příkon Minimální doba trvání impulsu Přepínací napětí min. 600 120 150 Un 1 vinutí Spínaný proud ] Elektrická životnost Ohmická zátěž 250 VAC Napětí cívky (U/Un) Provedení cívky Kód Jmenovité Rozběhové Přepínací Odpor cívky napětí napětí napětí cívky VDC VDC VDC bistabilní, vinutí A05 3,5 3,5 62±10% A06 4,2 4,2 90±10% A12 8,4 8,4 360±10% A24 16,8 16,8 1440±10% bistabilní, vinutí F05 3,5 3,5 42±10% F06 4,2 4,2 55±10% F12 8,4 8,4 240±10% F24 16,8 16,8 886±10% Údaje platí pro cívku pracující studeném stavu při teplotě okolí Jmen. Maximální napětí pro přepnutí 2 vinutí 5.24 VDC typ. spínané napětí Max.V¯KONOVÉ RELÉ RT2, BISTABILNÍ / 2PÓLOVÉ A 46 / • • V·EOBECNÁ DATA 2 přepínací bistabilní jedním nebo dvěma vinutími materiál kontaktů bez kadmia izolační pevnost cívka/kontakt snížená výška 15,7 mm / • bateriové přístroje nebo aplikace „pamětí" (například při výpadku napájení) F0176-B APLIKACE Spínané napětí VDC ] Parametry kontaktů Počet druh Provedení Jmenovitý proud Jmenovité napětí max.. Spínaný proud ] Pracovní oblast relé DC Polarita cívky Provedení vinutí vinutí Vývod cívky Přítah Návrat Poloha kontaktů dodávaném stavu není pevně definována