SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 36 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
V¯KONOVÉ RELÉ RTH 105 A / 1PÓLOVÉ PROVEDENÍ PRO VYSOKÉ TEPLOTY Izolace Izolační napětí Rastr plošného spoje Zapojení 5000 Vef 1000 Vef 250 III 250 Pohled strany spojů cívka/kontakty rozepnutý kontakt Vzdušná vzdálenost povrchová cesta Izolace podle IEC 60664 Jmenovité napětí Stupeň znečištění Kategorie přepětí Izolace podle VDE 0110b (2/79) Kategorie izolace referenční napětí 35 16 pinning mm Ostatní data Třída hořlavosti podle Teplota okolí Mechanická životnost Maximální frekvence spínání při jmenovité zátěži bez zátěže Doba rozběhu doba návratu Doba odskoku kontaktu Odolnost proti vibracím kontaktu Odolnost proti poškození rázy Krytí podle IEC 61810 Hmotnost Balení V-0 -40.150 100 RTII chráněné proti vniknutí tavidla 500 zapínací S0163-CA S0163-BE Rozměry (mm) S0163-BF S0272-AE . 30..+105 10x106 sepnutí přepínací min-1 1200 min-1 typ.. typ..