SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 33 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
.60 VDC 250 2/b Spínaný proud ] Provedení cívky sensitivní Kód Jmenovité Rozběhové Návratové Maximální Odpor Jmen.V¯KONOVÉ RELÉ RTH 105 °C, SENSITIVNÍ / 1PÓLOVÉ SENSITIVNÍ PROVEDENÍ PRO VYSOKÉ TEPLOTY / 32 • • V·EOBECNÁ DATA 1 zapínací kontakt sensitivní cívka 250 izolační pevnost cívka/kontakt teplota okolí 105°C při jmenovité zátěži nízká stavební výška 15,7 mm / • domácí spotřebiče, řízení topení APLIKACE F0178-B Počet sepnutí Životnost kontaktů Typ Zátěž Počet sepnutí RTH84 250 VAC, 105 °C, spínání bez zátěže >5x105 RTH84 250 VAC, cyklická teplota 105/40 2x105 RTH84 250 VAC, 105 1,5x105 Spínané napětí VDC ] Parametry kontaktů Počet druh Provedení Jmenovitý proud Jmenovité napětí max. Pracovní oblast relé DC Napětí cívky U/Un) Un jmenovité napětí Teplota okolí ] . cívky napětí napětí napětí napětí cívky proud VDC VDC VDC VDC 012 9,0 1,2 36,0 576±10% 20,8 024 18,0 2,4 72,0 2304±10% 10,4 Údaje platí pro cívku pracující studeném stavu při teplotě okolí +20 °C.. spínaný výkon Zapínací proud Materiál kontaktů Stejnosměrná zátěž kontaktů 1 zapínací jednoduchý kontakt 250 VAC 440 VAC 2500 AgNi 90/10 Ohmická zátěž Spínaný proud ] Elektrická životnost Ohmická zátěž 250 VAC Parametry cívky Jmenovité napětí Jmenovitý příkon Pracovní rozsah třída přítahu 5. spínané napětí Max