Schrack Design 2.0 Komfortní správa rozvaděčů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Schrack Design je softwarový nástroj, který pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrickérozvaděče nízkého napětí podle aktuálních norem ČSN EN 61439-1, -2, -3 a IEC 890+A1. Součástí programu je rozsáhlá produktová databáze komponentů Schrack Technik (jističe, chrániče, skříně pro rozvaděče,…), která je pravidelně aktualizovaná. Nově je možné přidávat i ventilační jednotky, kdy výpočet zohledňuje jejich vliv na vnitřní oteplení rozvaděče.