SCHNEIDER: Magazín Jaro 2009

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 7 z 16

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Setkání šitá míru Kvantum informací, které Schneider Electric prostřed- nictvím „posílá světa“, mimořádné.07 setkání Inovace v novém miléniu postupují drtivým tempem. Série osmi setkání odstartovala již v březnu a bude pokračo- vat listopadu. A proto vznikl projekt seminářů Industry Club. Proto jsou koncipovány jako dvou- denní akce. Zkuste například vzpomenout, jaký počítač jste měli stole před pouhými pěti lety. každý však potřebuje a může efektivně využít všechny. U většiny druhý den setkání vyhrazen Bezpeč- nostnímu semináři. Seminář je navíc zařazen projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a hodnocen kreditními body. Počet letošních vzroste o jeden zcela nový ušitý míru zákazníkům, které detailně zajímají řešení a služby v oblasti modernizace průmyslových provozů. Podle názvu semináře mohlo zdát, jde o pose- zení u kávy vína, ale chyba lávky! Industry Cluby (IC), pracovní setkání zákazníků s odborníky společnosti Schneider Electric, doslova překypují novými infor- macemi. A proto hektický pracovní den navazuje neformální večerní program, spojený vždy s malým překvapením (loni byly například břišní tanečnice ochutnávka whisky). Speciálně pro systémové integrátory program roz- šířen o prezentaci aplikačního a vývojového softwaru, završenou názornou ukázkou programování dle reál- ného zadání. Nedílnou součást každého setkání tvoří praktické ukázky schopností představených produktů a aplikací. Účastníci dozvědí o novinkách z oblasti technických norem a získají přehled o aktuální nabídce komponentů pro bezpečnostní aplikace. Produkty neustále zdokonalují a vznikají zcela nová řešení. Filozofie projektu vychází z toho, sebelepší katalog internetová prezentace nemůže nahradit přímý osobní kontakt, diskuzi, možnost klást (mnohdy záludné) otázky. Dovoluje tedy zúčastnit jak celého dvoudenního setkání, tak i samostatně absolvovat IC nebo Bezpečnostní seminář. Celý kurs přitom respektuje pracovní vytížení partne- rů a zákazníků. Kontaktní osobou Lada Kafková (lada. To nejlepší nakonec Nejen prací živ člověk. 3 Ohnivá show skončení semináře.kafkova@ cz. 2 Živá diskuse téma spouštění motorů. IC bude letos osmkrát Loni proběhl sedmkrát a celkem zúčastnilo více než 400 zákazníků Schneider Electric.schneider-electric.com). Přednášky jsou doplněny ukázkami konkrétních řešení zrealizovaných společností Schneider Electric v oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení.schneider-electric. Jejich cílem poskytnout dokonalý přehled o novinkách a trendech v nabídce produktů, řešení a služeb. . Tehdy byl symbol moderní doby, dnes vyvolává spíš pobavený úsměv. A letos? Nechte překvapit! Lada Kafková, Průmysl, Průmyslová automatizace 1 Úvodní slovo obchodního ředitele Radka Libichera.cz/ /industryclub stejně jako elektronickou přihlášku a další důležité informace. Pro účastníky jsou připraveny především tyto informace: trendy a novinky v produktové nabídce, řešení pro modernizace VN, a automatizace, řešení pro hospodaření s energiemi, řešení pro bezpečnost strojů a zařízení, služby. Proto se jednotlivé vždy přesně zaměřují určitou oblast: průmyslovou automatizaci a řízení, vodní hospodářství, modernizaci průmyslových instalací nebo systémovou integraci. Schneider Electric usiluje o to, aby jeho zákazníci byli vždy „v obraze“ a mohli pro své potřeby vybrat optimální variantu. www 0,00 Kč Účast nestojí ani korunu, ubytování i stravu hradí Schneider Electric. 2 3 1 Industry Club: novinky z první ruky Termíny a místa IC pro rok 2009 naleznete na www. Podobné i ve světě Schneider Electric