SCHNEIDER: Magazín Jaro 2009

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 5 z 16

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vzduchový stykač světě. Systém TeSys nachází uplatnění jak těžkém, tak lehkém průmyslu. případě styka- čů relé TeSys řady zůstává jasně zachováno barevné rozlišení silové (černá) ovládací (bílá) části přístroje.výrobek Nové stykače využívají řadu stávajícího příslušenství – pomocné kontakty čelní montáží, moduly mecha- nického přidržení, zpožděné pomocné kontakty nebo pomocné kontakty boční montáží. TeSys kam podíváš Kromě výše uvedených přístrojů patří široké rodiny TeSys osvědčení borci, jakými jsou stykače relé řady (do 5,5 kW, stávající stykače relé řady D (do kW, 150 A). Nad sebe, vedle sebe, jednu či dvě lišty spolehlivé sestavy pro spouštění motorů skládá systém TeSys geniální lehkostí domina. 4 Reverzační sběrnice se výjimečně odhalila. Umožňují jak automatický, tak ruční reset. Osvědčuje objektech vodního hospodářství bezpočtu dalších oblastí. Zjednodušeně řečeno, typ koordinace určuje vztah mezi vstupními provozními náklady. Petr Bohušík, Marketing 05 Kompletní informace o spínacích jisticích prvcích TeSys obsahuje katalog S770, který stažení na www. levé) ruky. Základní montáž motorového spouštěče stykače pod sebe díky nim hračkou. šířkou pouhých 55mm jsou schopny spouštět chránit motory 5,5 kW. Sestavu stykače relé tedy nutné vždy volit buď původní, nebo nové řady, bez záměny. Montáž dílem okamžiku Revoluční schopnosti svorek EverLink plně vyniknou při instalaci, kde výrazně šetří čas místo rozváděči. Následují silní bratři: řada (do 450 kW, 800 řada (do 900 kW, 800 A). Prvním krokem je odejmutí krytu spodních svorek EverLink spouštěče GV3 pomocí tří prstů pravé (resp. Více než let tak Schneider Electric nepřetržitě určuje trend oblasti spínání jištění. Koordinace určuje míru spolehlivosti motorové odbočky, respektive její provozuschopnost v mezních podmínkách. Následně se přímo svorky lehce nacvakne stykač (případně pod stykače stejným způsobem relé).cz www 2 Spouštěč reverzace usazené na jedné montážní liště. Všude se ukazují jeho výhody: bezpečnost, jednoduchost, rych- lost montáže odolnost. Dle ČSN 947-4-1 zajišťují ochranu proti výpadku fáze. Nakonec zbývá pouze utáhnout šrouby svorek nacvaknout sestavu na přístrojové lišty rozváděči. Koordinaci není radno opomenout Zatím stále opomíjenou vlastností motorové odbočky je koordinace mezi spouštěčem stykačem neboli, jak zmiňuje ČSN 947-4-1, koordinace mezi spínacím a jisticím prvkem. vzduchový stykač světě Již roce 1924 nechal André Blanchet patentovat 1. Dynamikou čiší spouštěče motorů GZ1M (do kW, A), GV2 (do 15 kW, A), GV3 (do kW, A), motorové jističe GV7 (do 110 kW, 220 kombinované spouštěče motorů TeSys řady (do kW, A). 2 4 1. Téhož roku byla zahájena výroba 40A provedení. TeSys GV3: motorové spouštěče omládly Základními kameny nové nabídky pro spouštění motorů jsou motorové spouštěče GV3P (se zkratovou nadproudovou spouští) GV3L (se zkratovou spouští). Relé TeSys řady nabízí rozsahů Nová nadproudová tepelná relé přinášejí proudových rozsahů (od dvou vypínacích třídách – 10 20. Posledním pří- růstkem pak TeSys řady elektronický systém řízení a ochrany motorů šestým smyslem. Promyšlená nabídka jištění spínání přináší nedozír- né aplikační možnosti. Vyšší koordinace (typu zajišťuje kontinuitu provozu, která případě přístrojů TeSys odzkoušena a zaručena vypnutí zkratového proudu (Ics kA). Jaderné elektrárny se něj spoléhají. Sestavení reverzačního stykače bez obvyklých mon- tážních chyb pak díky svorkám EverLink otázkou méně než minut. Čelní kryt opět plombovatelný. . Právě předchůdci dnešní řady GV3 již roce 2005 stali průkopníky technologie EverLink. Vynikají zkratovou odolností: kA/400 do 60 100 kA/400 čele přístroje zaujme zejména 3polohový přepínač Start/Stop/Po- rucha testovací tlačítko pro kontrolu spouště. Napájecí sběrnice, díly pro reverzaci odrušovací členy mají naopak kon- strukci novou.schneider-electric