SCHNEIDER: Magazín Jaro 2009

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 2 z 16

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Uvedením systé- mu inteligentní elektroinstalace KNX (viz Schneider Ma- gazín/zima 2008) rozšířil Schneider Electric svůj záběr směrem k moderním rodinným domům, luxusním vilám a menším komerčním objektům. Koloběh optimálního využití energií nastartován. V případě budov může, zejména díky inteligentním systémům měření a regulace, nabídnout snížení nákladů energie o 30 %. V případě průmyslových podniků má vysokou informační hodnotu znalost nákladů jeden vyrobený produkt. Nákupčí dokáží díky „naměřeným“ informacím snížit cenu nakupovaných energií. Téměř 63 % z tohoto dílu „spolknou“ čerpadla a ventilátory. jednom místě sešlo více než 1 700 zaměstnanců. Těmto výhodám neodolal ani výrobní závod společ- nosti Schneider Electric v Písku. Schneider Electric přináší ucelený systém řešení pro všechny klíčové oblasti, kde energie spotřebová- vána.02 Hive, nová budova Schneider Electric v Paříži Spotřebovává pouze kWh na rok. Motory předoucí blahem Na motory připadá celých 60 % elektrické energie spotřebovávané v průmyslu. Jednou z nejméně bo- lavých cest snížení výdajů energie. Napsáno životem Každodenní vypnutí kopírky před odchodem kanceláře dává energii dalších 1 500 kopií. V průmyslu a infrastruktuře zaměřuje na monitoring a řízení energií, motory svěřuje péče frekvenčních měničů. Dvakrát měř, jednou řež Monitoring toků energií, jejich analýza a řízení poskytují uživateli odrazový můstek pro efektivní nasazení úspor- ných opatření. Bohužel většina z nich stále ještě řízena mechanicky klapkou nebo Kdo šetří, tři. Schneider Electric uvědomuje a jako světový expert na ovládaní elektrické energie nabízí řadu konkrét- ních a vyzkoušených řešení. Systémy Schneider Electric dokáží zpra- covat nejen informace o spotřebě elektrické energie, ale i vody, plynu, stlačeného vzduchu a páry. řešení Dobře nahozený koloběh úspor Úspory začínají pasivními opatřeními: výměnou zastaralých zařízení s vysokou spotřebou energií, odstraněním ztrát a doplněním izolace. Navazující instalace modernějších měřicích zařízení sleduje, zda jsou dosažené úspory trvalé. Dosahuje zde 20% energe- tických úspor. Minimálně. Z výsledků přesnějšího měření toků energií vyplynou další možnosti úspor. Díky nabídce APC zaměřené nepřetržité napájení a chlazení serverů mohou začít šetřit také datacentra a telekomunikace. Znalost rozložení spotřeby a rozfakturování nákladů umožňují majitelům budov přenášet zodpovědnost za úspory jednotlivá nákladová střediska nájemníky. . Vypínáním monitoru počítače přes noc lze získat energii potřebnou k přípravě snídaní v mikrovlnné troubě. Hned poté následuje optimalizace systémů, jako jsou osvětlení či HVAC. Řada společností hledá v současné ekonomické situaci způsoby, jak uspořit náklady, a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost. Při pochopení toho, jak a kde energie využívá, lze jen změnami v procedu- rách a chování dosáhnout 10% úspor bez nutnosti velkých investic. pětkrát méně než průměr současných komerčních budov