SCHNEIDER: Magazín Jaro 2009

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 15 z 16

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
cz). Jiří Dolanský, AMIKRO, s.com) byla zalo- žena před více než lety Kanadě. Dnes pobočky v USA, Evropě Asii více než 800 zaměstnanců. plné kráse představí jističe novinkou Compact NSX.r. Adresa redakce: Schneider Electric CZ, o. Celostátní sbírkový projekt Pomozte dětem! vyvrcholí 13.2009 obou stranách hlavní komunikace haly stánku C5. Kuře opět akci Schneider Electric prodloužil smlouvu Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) generálním partnerství sbírkového projektu Pomozte dětem! Bude tak nadále podporovat projekt pomáhající dětem bez domova, dětem tělesným jiným postižením, ale také napří- klad dětem ohroženým drogovou závislostí. Válková, Ing. Poprvé expozici podpoří záložní zdroje APC. Bezesporu nejsvůdnější však bude sekce Unica Merten.15 krátce Schneider Electric posílil v oblasti obnovitelných zdrojů Součástí koncernu Schneider Electric stala společ- nost Xantrex Technology, která předním světovým vý- robcem zařízení pro solární větrné elektrárny. 3. Systém TAC Vista, požární signalizace kamerový systém CCTV prozradí, mají rády úsporně myslící budovy. Spouštění řízení motorů Čerstvé informace lze nalézt na www. Cena SMS Kč. Xantrex patří největším producentům invertorů., České republice pro zákazníky a obchodní partnery. Bezplatný výtisk. Schneider magazín vydává Schneider Electric CZ, o. Za posledních let se na účtu sešlo více než 116 milionů korun. (www. Invertory (střídače) jsou nezbytnou součástí větrných, solárních dalších systémů, nichž přeměňují surovou energii obnovitelného zdroje energii elektrickou., Sedláčkova 397 Písek Šéfredaktorka: Valentová Redakční rada: Bečvář, Dvořák, Hendl, Kaňovská, Ing. dubna (Velikonoční pondělí) přímém přenosu ČT. DMS KURE . Měření kvantity kvality elektřiny ztvární trio Micrologic, Sepam PowerLogic. Schnei- der Electric tím významně rozšířil portfolio řešení pro obnovitelné zdroje energie šetrné životnímu prostředí. Tiráž Výherci soutěže minulého čísla stali: Ing. Každý návštěvník bude moci zapsat historie a České knihy rekordů stisknutím tlačítka Harmony.r. Blahopřejeme! Amper 2009 Expozice Schneider Electric bude připravena od 31. Schneider Electric ví, kde stisknout aneb Amper 2009 Svěže zelená, optimismem energií nabitá expozice společnosti Schneider Electric těší návštěvníky. Schneider Electric tak nyní disponuje uceleným řešením pro oblast obnovitelných zdrojů připojení ke zdroji straně (rozváděče, svodiče přepětí, jističe) přes její rozstřídání (centrální střídače 3fázové, střídače 1fázové) rozvod straně (rozvádě- če, jističe, monitorování, měření) připojení doda- vateli elektrické energie (zvyšovací transformátory, VN rozvodny). A vysoké kvalitě, jaké vyžadují elektronická a elektrická zařízení.o.xantrex. Vilím, Ing. roku 2000, kdy byla zaměstnanecká sbírka pořádána poprvé, celková částka věnovaná dětem blíží 2,25 milionu korun., Poštovní 1415, 415 Teplice Jaroslav Vaněk, Vaněk Jaroslav elektro, Dolní Hořice 44, 391 Chýnov Vítězům zašleme peněženku. Něco toho, umí, předvede systém moder- ní elektroinstalace KNX. Xantrex Technology Inc. Wurst Design, sazba, koncepce realizace: 4Jan s. Jako bonus proběhnou v Kongresovém sále dvě odborné konference: 1. Libovolnou částkou může každý přispět konto 505333505/5500.o. Číslo registrace MKČRE 18381 Jaro 2009. Václav Jirovský, CSc, GENAP, Blatenská 12, 326 Plzeň Ing.darcovskasms. Velký prostor dostane netradiční forma prezentace týmu Služby zákazníkům, který prakticky předvede například osvědčený Retrofit.4.3. Společnost Schneider Electric přispívá nejen na úhradu provozních nákladů NROS, ale každoročně pořádá vlastní sbírku mezi zaměstnanci. Jen minu- lém roce bylo rámci akce Hodina mzdy dětem získáno 437206 Kč. Kokaisl, Princ, Ing.r. Pomozte dětem! obdrží Kč (www.schneider-electric. Na protilehlé straně expozice budou proudové chrá- niče Multi Domae připraveny ukázat, platí na zásuvky užívané laiky. Bezpečnost strojního zařízení 2.cz/ amper Nejrychleji lze projekt podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KURE číslo 87 777. Části věnované průmyslovým aplikacím bude dominovat ukázka širokých možností PLC Modicon a novinek oblasti spouštění motorů TeSys.o Multimedia Atelier s. Poprvé české veřejnosti představené elektrické pohony Altivar 12 Lexium poodhalí tajemství energeticky úspor- ných provozů