SCHNEIDER ELECTRIC Systém modulárních přístrojů

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Autor: Schneider Electric

Strana 53 z 64

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
b Sledovat spotřebu napájecích obvodů dle tarifů dodavatele el. Signály zasílané PLC nebo dodavatelem el.) b Multitarifní (vnitřní hodiny) 4 Multitarifní (externí hodiny) 2 Displej pro naměřené hodnoty b Programovatelné vstupy 1 Programovatelné dig. výstupy 1 Impulzní výstup b Alarm přetížení, b Modbus RS485 b MID (certifikace pro legální metrologii) b b Šířka (18 mm modul na lištu DIN) 5 5 PB108423 Pokročilé funkce Programovatelný digitální vstup Externí tarifní signály tarify) Dálkový reset dílčího čítače Externí stav jako např. Připojení proudových transformátorů (MTP) A / A) .53 Řízení,regulaceaměření Elektroměry řady iEM3000 Funkcea vlastnosti(pokračování) Přehled funkcí iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3150 iEM3155 iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3250 iEM3255 Přímé měření (až do 63A) b Vstupy proudových transformátorů MTP A) b b Vstupy napěťových transformátorů (MTN) b b Měření činné energie b Měření kvadrantech b Měření veličin (I, atd. Tato funkce umožňuje uživatelům: b Provádět nájemnické měření v aplikacích s duálními zdroji pro rozlišení napájení ze záložního zdroje a ze sítě. stav jističe Impulzy WAGES Programovatelný digitální výstup Alarm přetížení kWh (iEM3155/iEM3255) Impulzy kWh Grafický displej LCD Procházení údajů o spotřebě energie Proud, napětí, výkon, datum a čas Komunikace Modbus RS485 šroubovými svorkami umožňuje zapojení do řetězce Normy Normy IEC IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, IEC 62053-21/22 Třída a Třída 0. energie, b interními hodinami nastavenými pomocí tlačítek čele, b přes komunikační rozhraní. b Rozlišit spotřebu v pracovní době, mimo pracovní dobu, v pracovních dnech a o víkendech. To možné řídit: b digitálními vstupy.5S, IEC 62053-23 MID 50470-1/3 Přímé připojení do 63 A Multitarifní funkce Řada iEM3000 umožňuje rozdělit spotřebu v kWh do čtyř různých registrů. energie