SCHNEIDER ELECTRIC Acti 9 Výkonný modulární systém pro koncové rozvody

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Nový modulární systém pro bezpečnější, jednodušší a efektivnější elektrické instalace

Autor: Schneider Electric

Strana 17 z 20

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Shoda s RoHS REACH. Lepší využití energie celou dobu provozu recyklovatelné a obnovitelné materiály.17 „Když vezmete náš výrobek ruky, okamžitě poznáte rozdíl kvalitě“ Acti vám pomůže splnit současné budoucí požadavky energetickou účinnost environmentální certifikaci. Acti9jevašíbezpečnou,efektivníasnadnou volboupronízkonapěťovémodulárnísystémy 100% . Minimalizuje dopad životní prostředí ve fázi návrhu, během životního cyklu instalace, při případné recyklaci. Design i technologie výrobků Acti přispívají omezení dopadu životní prostředí a zvýšení energetické účinnosti, kterou dnešní svět vyžaduje