SCHNEIDER ELECTRIC Acti 9 Výkonný modulární systém pro koncové rozvody

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Nový modulární systém pro bezpečnější, jednodušší a efektivnější elektrické instalace

Autor: Schneider Electric

Strana 17 z 20

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Acti9jevašíbezpečnou,efektivníasnadnou volboupronízkonapěťovémodulárnísystémy 100% . Lepší využití energie celou dobu provozu recyklovatelné a obnovitelné materiály. Design i technologie výrobků Acti přispívají omezení dopadu životní prostředí a zvýšení energetické účinnosti, kterou dnešní svět vyžaduje.17 „Když vezmete náš výrobek ruky, okamžitě poznáte rozdíl kvalitě“ Acti vám pomůže splnit současné budoucí požadavky energetickou účinnost environmentální certifikaci. Minimalizuje dopad životní prostředí ve fázi návrhu, během životního cyklu instalace, při případné recyklaci. Shoda s RoHS REACH