SCHNEIDER ELECTRIC Acti 9 Výkonný modulární systém pro koncové rozvody

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Nový modulární systém pro bezpečnější, jednodušší a efektivnější elektrické instalace

Autor: Schneider Electric

Strana 10 z 20

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při změnách požadavků elektroinstalaci nebo změně systémů budovy Acti snadno přizpůsobí novým podmínkám.10 Acti zjednodušuje práce koncových rozvodech budovách průmyslových zařízeních a nabízí správné řešení správnými technickými parametry pro každou aplikaci. Acti flexibilní otevřený systém komplexními integrovanými komponenty, které mohou komunikovat jakýmkoliv řídicím systémem budovy. Jednoduchý inteligentní Správné řešení pro každou aplikaci