Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 82 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pracovní požární bezpečnosti obdrželi od zaměstnavatele potvrzení svém statusu zaměstnaneckém poměru pro účely vydání „podnikového“ elektronického podpisu – zaměstnavatel uhradil poplatek 770,- vydání elektronického podpisu – elektronický podpis ale virtuální veličina, kterou nutno uložit na nějakém médiu disketa, nebo nejmodernější způsob TOKEN . Jaké jsme tedy učinili kroky: – pracovníci odd. 3. 2. Ten definoval podmínky kterých lze považovat písemný doklad v elektronické formě autorizovaný podepsaný pouze jednou konkrétní osobou autorizovaný elektronickým podpisem určitými vlastnostmi. Grossmanna možnostech elektronického zpracování vedení revizí za určitých předpokladů. 4. Uvědomili jsme si, skutečně rozdíl mezi „listinným“ dokladem a „písemným“ dokladem Od tohoto okamžiku vedla složitá ale jednoznačná cesta kterou jsme nazvali příznačně „elektronická“ Postup přípravy této etapy: 1. Využili jsme znění zákona 227/2000 Sb. změnami doplňky v zákonech 226/2002 517/2002 Sb. Fenomén „elektronického“ podpisu tak, jak definován zákonu je poměrně komplikovaná „virtuální“ veličina, kterou lze představit jako jedinečnou sérii znaků, která zaručeným způsobem přidělena jen jedné jediné osobě fyzické nebo právnické.82 Zlomovým okamžikem byla pro nás podzimní konference elektrotechniků 2003 v Olomouci, kde zazněla velmi nenápadná úvaha zástupce IBP Ostrava ing. Přidělováním elektronického podpisu byla pověřena organizace s názvem První certifikační autorita (ICA), která obdržela oprávnění jednak pro přímé přidělování elektronických podpisů, ale také oprávnění k přidělování oprávnění jiným podnikatelským subjektům pro tento úkon