Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 78 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Tudíž lze předpokládat podporu výroby těchto zdrojích. dále povinnost provozovatelů přenosových a distribučních soustav přednostního připojení takových výroben, samozřejmě za předpokladu splnění připojovacích podmínek. roce 2004 vyšla vyhláška 442/2004 Sb. Nemění se energie jako taková, ale mění pohled zejména její měření a vyhodnocování výroby přenosu také spotřeby pohledu účinnosti zařízení vzhledem k ekologii. zavádět energetické průkazy budov rozšíří aplikaci požadavků hospodárnost nakládání energií další zařízení. Na závěr lze jen konstatovat, energetika jako taková zásadně mění. . Výhled budoucna vzhledem k životnímu prostředí však podpoře právě obnovitelných zdrojů jako jsou například vodní větrné elektrárny. rámci novelizace zákona dozná značných změn příslušná prováděcí legislativa.78 Ministerstva průmyslu obchodu. dnešní době dáno pevnou cenou energii vyrobené těchto výrobnách. Dále připravuje zákon podpoře výroby elektřiny tepla obnovitelných zdrojů energie. Kde hovoří mimo jiné tom, bude povinná výroba z obnovitelných zdrojů určitou výši procentuální hodnoty. Novela bude mj., kterou stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky zpracování technické dokumentace, jakož minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné trh