Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 60 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
okolí zvýšeným nebezpečím koroze, revize provádějí kratších intervalech; - materiál jednotlivých součástí LPS; - druh povrchu němž jsou jednotlivé díly LPS upevněny; - vlastnosti zeminy vztahu korozi. Celková revize jednou za rok měla být provedena podmínkách zhoršeného životního prostředí např. Časový harmonogram určují následující faktory: - klasifikace chráněného zařízení ohledem následné škody; - ochranná úroveň LPS; - místní podmínky např. 1. Pokud LPS součástí plánované údržby zákazníka nebo jedná požadavek pojišťovny, musí být provedena celková revize jednou ročně. Zlepšení uzemnění mělo být bráno úvahu, pokud měření rezistivity půdy vykazuje výraznější odchylky, než uvedeno projektu, nebo rezistivita půdy mezi revizemi stále stoupá. Vizuální kontrola LPS měla být provedena minimálně jednou ročně. . součástí LPS, které jsou vystaveny silným mechanickým vlivům nebo nárokům, jako jsou flexibilní pásky pro vyrovnání potenciálů oblastech silným vzdušným prouděním, přepěťové ochrany potrubních systémech, vnější vyrovnání potenciálů na kabelech. Je nutno brát ohled kolísání zemního odporu většině zeměpisných oblastí, především oblastech extrémními poklesy teplot velkým množstvím dešťových srážek.60 Tabulka Intervaly revizí LPS Ochranná úroveň Vizuální kontrola (rok) Celková revize (rok) Celková revize kritických instalací (rok) I 1 III 1 Poznámka: Pro výbušné prostředí doporučen termín revizí každých měsíců. případech extrémních povětrnostních podmínek doporučuje provádět vizuální kontroly častěji, než uvedeno Tab. Měření rezistivity půdy mělo být provedeno dané lokalitě všech ročních obdobích. Celková revize měla být provedena každé roky. Dodatečné revize měly provádět tehdy, pokud byly prováděny podstatné změny nebo opravy chráněného objektu každém úderu blesku LPS