Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 45 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
97 702 Plavecké bazény jiné nádrže ČSN 2000-7-702:2003 ed. 2.02; Oprava UR/4.96 7.45 v elektrických rozvodech 53 Spínací řídicí přístroje ČSN 2000-5-53:1994 Oprava UR/1.95 Spínací řídicí přístroje Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání ČSN 2000-5-537:2001 54 Uzemnění ochranné vodiče ČSN 2000-5-54:1996 ZMĚNA: Z1/11.97 6 Revize 61 Revize výchozí revize (před předáním instalace ČSN 2000-6-611) ed. 2 (vydání duben 2004) 7 Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech 701 Prostory vanou nebo sprchou a umývací prostory ČSN 2000-7-701:1997 Oprava UR/7.96 7.97 55 Ostatní zařízení Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení ČSN 2000-5-551:1999 56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze (výběr montáž zařízení zajišťující bezpečnost) ČSN 2000-5-56:1996 Oprava UR/9. 703 Místnosti saunovými kamny ČSN 2000-7-703:1997 704 Elektrická zařízení staveništích ČSN 2000-7-704:2001 705 Elektrická instalace zemědělských a zahradnických zařízeních ČSN 2000-7-705:1995 706 Omezené vodivé prostory ČSN 2000-7-706:1996 707 Požadavky uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat ČSN 2000-7-707:1997 Část Kapitola Název (zkráceně viz výše) Označení ČSN 708 Elektrická zařízení karavanech a jejich parkovacích místech ČSN 2000-7-7082) (předpoklad říjen 2005)