Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 15 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Zařízení jeho díly musí být vyrobeno tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná a snadná montáž včetně jeho připojení.) mohou být uvedeny další základní požadavky. l0. technických požadavcích výrobky a těm musí vyhovovat každé el. ochranná známka výrobce. (ve znění pozdějších předpisů), kterou určují vyhrazená elektrická zařízení stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti.1.20/1979 Sb. proudem při dotyku živých nebo neživých částí. oblouky nebezpečná záření., který pro zmíněná zařízení technickým předpisem smyslu zákona 22/l997 Sb. Stále však platí zásada, že výrobce může splnit uvedené základní požadavky tím, bude dodržovat související tzv. harmonizované normy, které jsou jednotlivým nařízením vlády vyhlašovány a zveřejňovány Věstníku. zdravotnická zařízení, nevýbušná zařízení atd. 7. zařízení nízkého napětí jsou uvedeny v příloze nařízení vlády 17/2003 Sb./ Tato vyhláška závazná pro organizace, které vztahuje působnost . Při předpokládaných přetíženích nesmí rovněž dojít ohrožení osob a majetku. Základní technické charakteristiky označují zařízení (případně v průvodní dokumentaci, pokud nelze uvést výrobku) jejich dodržování musí zajistit, aby bylo používáno zcela bezpečně v podmínkách, pro které bylo vyrobeno. 8. zařízení : l. 9. Nesmí vzniknout zařízení nebezpečné teploty, el. Montáž zařízení jeho uvádění provozu Organizace využívající jiných organizací nebo podnikajících fyzických osob dodavatelským způsobem prováděnou montáž, opravy, údržbu nebo revize vyhrazených elektrických zařízení, musí mít paměti tyto zásady vyplývající z vyhlášky ČÚBP č. Osoby majetek musí být přiměřeně chráněny před nebezpečím neelektrického charakteru, která mohou způsobovat. 3. Je třeba připomenout, jiných technických předpisech platných pro další okruh výrobků, která obsahují elektrická zařízení (např. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Základní požadavky výrobky el. Zařízení musí odolávat předpokládaným mechanickým namáháním stejně tak za předpokládaných podmínek působením okolního prostředí míry, aby nebyly osoby majetek ohroženy . Zařízení musí být navrženo vyrobeno tak, aby něj podmínky, že používáno pro účely, kterému bylo určeno, řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečím, které může způsobit EZ, anebo před nebezpečím, které může vzniknout působením vnějších vlivů EZ. Osoby hospodářská zvířata musí být chráněna před zraněním nebo jiným poškozením způsobeným el. Izolace zařízení musí odpovídat podmínkám, pro které zařízení určeno. 2.15 2. 5. výrobku (případně jeho obalu) musí být zřetelně uvedeno jméno výrobce popř. 4. 6. 3