Robot YuMi® bude spolupracovat na montáži zásuvek v závodě ABB v České republice

| Kategorie: Tisková zpráva  |

YuMi, určen k montáži malých součástí, bude v závodě ABB s.r.o., Elektro-Praga pracovat společně s lidmi na jedné výrobní lince určené pro montáž elektrických zásuvek. Díky důsledně bezpečné konstrukci tento robot se dvěma pažemi při spolupráci s lidmi zaručuje naprostou bezpečnost pro okolí a zvyšuje úroveň výroby v závodě přesným opakováním úkonů.

Vydal: ABB s.r.o.

Strana 1 z 2

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Díky této diagnostické technologii reaktivní způsob údržby nahrazován prediktivní, proaktivní okamžitou servisní podporou., Elektro-Praga, příležitost zvýšit jejich produktivitu. Celý proces začíná operátor, který před robota položí dvě víčka zásuvky dvě krytky dětské pojistky. Montážní postup Pracoviště tvoří robot YuMi, operátor, přípravky senzory, dopravníky, vibrační podavače systém rozplétání pružin. Poskytuje mimo jiné softwarová řešení pro roboty, aplikace periferie, periferní zařízení, modulární výrobní buňky dále služby oblasti svařování, manipulace, lakování, paletizace obsluhy strojů. Operátor vedle manipulace odpovídá dohled nad celou montáží. „YuMi, zkratka slov You and Me, tedy já, otevírá pro české podniky, jako ABB s. Před nástupem internetu věcí, služeb lidí probíhala údržba robotů podle předem daného rozvrhu. YuMi uchopí přísavkami dětské pojistky a založí připravených víček zásuvky. „Robot YuMi spolupráci lidmi díky svým vynikajícím vlastnostem pro náš závod dokonalým řešením pro montáž malých součástí. YuMi, první robot světě, který skutečně dokáže spolupracovat lidmi, dalším krokem strategie ABB Next Level, která zaměřuje udržitelnou tvorbu hodnot. „Jsme nadšení, jsme výrobní linku rozšířili robota YuMi. YuMi, určen montáži malých součástí, bude závodě ABB s. Díky důsledně bezpečné konstrukci tento robot dvěma pažemi při spolupráci lidmi zaručuje naprostou bezpečnost pro okolí zvyšuje úroveň výroby závodě přesným opakováním úkonů.Robot YuMi® bude spolupracovat montáži zásuvek závodě ABB České republice Praha, května 2016 Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku automatizaci, dnes oznámila instalaci robota YuMi závodě na výrobky nízkého napětí Jablonci nad Nisou. klíčovým trhům patří automobilový průmysl, výroba plastů, obrábění, slévárenství, elektronika, farmaceutický potravinářský průmysl.“ YuMi bude využívat služby vyvinuté společností ABB, jež umožňují monitorovat robota během výroby provozu. ABB Robotika ABB Robotika předním dodavatelem průmyslových robotů. Silná orientace ucelená řešení pomáhá . YuMi první robot světě, který skutečně dokáže spolupracovat lidmi. dalším kroku YuMi vyjmepřipravenépružinky zásobníku (pro každou zásuvku dva kusy) následně vloží prostoru mezi dětskou pojistkou víčkem zásuvky.o. Sdílení úkolů mezi lidmi roboty skvělým způsobem, jak akcelerovat výrobu,“ uvedla Tanja Vainio., Elektro-Praga pracovat společně lidmi jedné výrobní lince určené pro montáž elektrických zásuvek. Tento monitoring nejen zvyšuje efektivitu robota, ale snižuje také náklady servis prodlužuje dobu provozuschopnosti životnosti robota.o. závěrečné fázi uchopí pomocí vakuových přísavek krytky dětské pojistky položí víčko zásuvky již opatřené dětskou pojistkou a pružinkami.r. Toto robotické řešení vnáší montážního postupu jedinečné výhody mezi něž patří vyšší efektivita, kvalita, bezpečnost kvalitnější ergonomie pracoviště,“ uvedla Tanja Vainio, generální ředitelka ABB Česká republika.r. Strategie založená třech klíčových pilířích ziskovém růstu, neustálém zvyšování produktivity obchodně zaměřené spolupráci. Operátor opatří víčko šroubkem a zkompletovanou zásuvku odešle balení. YuMi manipuluje pružinkami, dětskou pojistkou krytem dětské pojistky. Operaci dokončí zatlačením krytky dětské pojistky víčka zásuvky